Alumni

 

Az Állam- és Jogtudományi Kar doktori iskolái és témavezetői az abszolutórium megszerzése után is segítséget nyújtanak a doktori értekezés megírásához. A kapcsolat jogi megalapozását szolgálja az a megállapodás, amelyet a korábbi tanszékkel, a témavezetővel és a doktori iskolával köthet meg a volt hallgató a a doktori értekezés elkészítésének támogatására. A megállapodás mintája itt érhető el.