Dokumentumok

Dokumentumok

Szabályzatok

Dokumentum Letöltés Frissítve

2016. szeptember 1. előtt hatályos ELTE Doktori Szabályzat (az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat 12. sz. melléklete) (a Kari Doktori Szabályzat ennek a 6/1. sz. melléklete) (A doktori képzésre a 2016/2017-es tanévet megelőzően beiratkozottakra és a 2016. szeptember 1-jén doktorjelölti jogviszonyban állókra ezt a szabályzatot kell alkalmazni!)

PDF

2018.11.13.

2016. szeptember 1-jétől hatályos ELTE Doktori Szabályzat (az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet HKR 6. sz. melléklete) (a Kari Doktori Szabályzat ennek a 6/1. sz. melléklete)

PDF

2023.06.27.

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2016. szeptember 1. előtt hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2014.09.18.

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2016. szeptember 1-jétől hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2023.06.27.

A Politikatudományi Doktori Iskola 2016. szeptember 1. előtt hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2014.09.18.

A Politikatudományi Doktori Iskola 2016. szeptember 1-jétől hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2023.06.27.

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola minőségbiztosítási terve

PDF

2020.02.24.

A Politikatudományi Doktori Iskola minőségbiztosítási terve

PDF

2020.02.24.

Nyomtatványok 

Doktori képzéshez kapcsolódó dokumentumok

Jelentkezési lap komplex vizsgára – A doktori képzésre a 2016/2017-es tanévben, illetve azt követően beiratkozottak számára (ld. ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat)

DOCX

Comprehensive Exam Application Form – For students who enrolled in the doctoral programme to the 2016/2017 academic year and for later (see ELTE Doctoral Regulations) PDF

Jelentkezési lap doktori eljárás megindításához – A doktori képzésre a 2016/2017-es tanévben, illetve azt követően beiratkozottak számára (ld. ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat)

DOCX

Application for initiating critique procedure – For students who enrolled in the doctoral programme to the 2016/2017 academic year and for later (see ELTE Doctoral Regulations) PDF
A doktori eljárás megindításához szükséges dokumentumok (2016. szeptember 1. után doktori tanulmányokat kezdettek) DOCX

Jelentkezési lap doktori eljárás megindításához – A doktori képzésre a 2016/2017-es tanévet megelőzően beiratkozottak számára (ld. ELTE SzMSz I. 12. Doktori Szabályzat)

DOC

A doktori eljárás megindításához szükséges dokumentumok (2016. szeptember 1. előtt doktori tanulmányokat kezdettek) DOCX

Kérelem külföldön szerzett tudományos fokozat PhD-fokozatként való honosításához (ld. ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat)

DOCX

Honosításhoz benyújtandó dokumentumok DOCX
Request for the national recognition of an academic degree obtained abroad as a PhD degree (see ELTE Doctoral Regulations) PDF

Adatlap a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához (ld. ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat)

DOCX

Declaration form for disclosure of a doctoral thesis (see ELTE Doctoral Regulations)

PDF

Egyes doktorandusz hallgatók közös, kettős témavezetésű doktori képzése és doktori eljárása biztosítására (co-tutelle)

DOCX

Cooperation Framework Agreement on the joint (co-tutelle) doctoral programme and procedure of individual doctoral students

DOCX

4/2022. (VII. 25.) számú rektori utasítás a közös doktori képzés és doktori eljárás létrejötte érdekében kötendő együttműködési megállapodás mintájáról az Eötvös Loránd Tudományegyetemen PDF
Egyéb nyomtatványok

Megállapodás doktori témavezetésről, valamint a doktori fokozatszerzés elősegítéséről

DOCX

2021.08.24.

Minta a tanulmányi terv elkészítéséhez az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2016. szeptember 1. után beiratkozott nappali tagozatos hallgatói számára

DOC

2016.09.23.

Minta a tanulmányi terv elkészítéséhez az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2016. szeptember 1. után beiratkozott levelező tagozatos hallgatói számára

DOC

2016.09.23.