Dokumentumok

Szabályzatok

Dokumentum Letöltés Frissítve

2016. szeptember 1. előtt hatályos ELTE Doktori Szabályzat (az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat 12. sz. melléklete) (a Kari Doktori Szabályzat ennek a 6/1. sz. melléklete) (A doktori képzésre a 2016/2017-es tanévet megelőzően beiratkozottakra és a 2016. szeptember 1-jén doktorjelölti jogviszonyban állókra ezt a szabályzatot kell alkalmazni!)

PDF

2018.11.13.

2016. szeptember 1-jétől hatályos ELTE Doktori Szabályzat (az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet HKR 6. sz. melléklete) (a Kari Doktori Szabályzat ennek a 6/1. sz. melléklete)

PDF

2018.04.17.

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2016. szeptember 1. előtt hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2014.09.18.

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2016. szeptember 1-jétől hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2018.06.14.

A Politikatudományi Doktori Iskola 2016. szeptember 1. előtt hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2014.09.18.

A Politikatudományi Doktori Iskola 2016. szeptember 1-jétől hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

2016.07.20.

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola minőségbiztosítási terve

PDF

2014.09.18.

A Politikatudományi Doktori Iskola minőségbiztosítási terve

PDF

2014.09.18.

Nyomtatványok 

Doktori képzéshez kapcsolódó dokumentumok

Jelentkezési lap doktori (PhD) képzésre (ld. ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat)

DOCX

Doctoral (PhD) Programme Application Form – For students who enrolled in the doctoral programme to the 2016/2017 academic year and for later (see ELTE Doctoral Regulations) PDF

Jelentkezési lap komplex vizsgára – A doktori képzésre a 2016/2017-es tanévben, illetve azt követően beiratkozottak számára (ld. ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat)

DOCX

Comprehensive Exam Application Form – For students who enrolled in the doctoral programme to the 2016/2017 academic year and for later (see ELTE Doctoral Regulations) PDF

Jelentkezési lap bírálati eljárás indításához – A doktori képzésre a 2016/2017-es tanévben, illetve azt követően beiratkozottak számára (ld. ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat)

DOCX

Application for initiating critique procedure – For students who enrolled in the doctoral programme to the 2016/2017 academic year and for later (see ELTE Doctoral Regulations) PDF

Jelentkezési lap doktori eljárás indításához szervezett képzés elvégzése után – A doktori képzésre a 2016/2017-es tanévet megelőzően beiratkozottak számára (ld. ELTE SzMSz I. 12. Doktori Szabályzat)

DOC

Állam- és jogtudományi doktori eljárásban a megindításához szükséges dokumentumok (2016. szeptember 1. előtt doktori tanulmányokat kezdettek) PDF

Kérelem külföldön szerzett tudományos fokozat PhD-fokozatként való honosításához (ld. ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat)

DOCX

Honosításhoz benyújtandó dokumentumok PDF
Request for the national recognition of an academic degree obtained abroad as a PhD degree (see ELTE Doctoral Regulations) PDF

Adatlap a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához (ld. ELTE SzMSz II. 6. Doktori Szabályzat)

DOCX

Declaration form for disclosure of a doctoral thesis (see ELTE Doctoral Regulations)

PDF

Közös doktori képzés és fokozatszerzési eljárás létrejötte érdekében kötendő együttműködési megállapodás mintája

DOC

Double-Degree Framework Agreement

DOC

Egyéb nyomtatványok

Megállapodás a magyar állami ösztöndíjas doktorandusz más foglalkoztatónál történő alkalmazásáról (2016. szeptember 1-jét követően beiratkozottak)

DOC

2019.02.20.

Megállapodás doktori témavezetésről, valamint a doktori fokozatszerzés elősegítéséről

DOC

2019.02.20.

Minta a tanulmányi terv elkészítéséhez az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2016. szeptember 1. után beiratkozott nappali tagozatos hallgatói számára

DOC

2016.09.23.

Minta a tanulmányi terv elkészítéséhez az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2016. szeptember 1. után beiratkozott levelező tagozatos hallgatói számára

DOC

2016.09.23.