Politikatudományi Doktori Iskola

Politikatudományi Doktori Iskola

A doktori iskola azonosító adatai

 

Kód

D27

Intézmény

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet

Tudományági besorolás

Politikatudományok

A doktori iskola neve

ELTE Politikatudományi Doktori Iskola

A doktori iskola akkreditálásának éve

2015, 2009 (2002, 1993 doktori programként akkreditálva)

A doktori iskola vezetője

 

Elnök

dr. Szabó Máté egyetemi tanár

Elérhetőség

1053 Budapest, Egyetem tér. 1–3. III. 325.

Tanszék

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet

Telefon

411-6500/2188

E-mail cím

szabo.mate@ajk.elte.hu

A doktori iskola adminisztrációja

 

Ügyintéző

Sturm Henrietta, ügyvivő szakértő

Elérhetőség

1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. III. 329.

Telefon

411-6534, 411-6500/2753,2755

E-mail cím

pol.doktori@ajk.elte.hu
sturm.henrietta@ajk.elte.hu

A doktori iskola története

 

A politikatudományi doktori képzés
A politikatudományi doktori képzés 1993-ban indult. A képzés a politikatudományok területén elsőként került akkreditálásra az országban. A doktori iskolák 2000. évi akkreditációja során a képzés újjászervezésére került sor, melynek során az alábbi alapító tagok közreműködésével indult el a doktori iskola működése

Alapító tagok

 

 

Név

Születési
éve

Belső/külső tag

Beosztása

Tudományos
fokozat/cím

Habilitáció éve

Alapító belső tagok

Dr. Bihari Mihály

1943

belső tag

egyetemi tanár

pol. tud..
DSc 1994

-

Dr. Bíró Gáspár

1958

belső tag

egyetemi docens

pol. tud.
CSc 1997

2003

Dr. Boros Zsuzsanna

1946

belső tag

egyetemi docens

tört. tud.
CSc 1988

-

Dr. Körösényi András

1959

belső tag

egyetemi tanár

pol. tud.
DSc 2002

1999

Dr. Schlett István

1939

belső tag

egyetemi tanár

pol. tud.
CSc 1984

1994

Dr. Szabó Máté

1956

belső tag

egyetemi tanár

pol. tud.
DSc 1996

1995

Alapító külső tagok

Dr. Balogh István

1936

külső tag

egyetemi tanár

pol. tud.
DSc 1990

-

Dr. Paczolay Péter

1956

külső tag

egyetemi tanár

állam- és jogtud.
CSc 1989

1999

Dr. Szabó Márton

1942

külső tag

egyetemi tanár

fil. tud.
CSc 1982

1999

 

A hallgatók összlétszáma a képzés során
A politikatudományi doktori képzésre jelentkező és felvett hallgatók létszáma a képzés kezdete óta

 

 

A hallgatók létszáma

Abszolutóriumot
szerzett
hallgatók
száma

Doktori
szigorlatot
tett
hallgatók
száma

Fokozatot
szerzett
hallgatók
száma

Nappali tagozatos
ösztöndíjas

Szervezett nem ösztöndíjas

Egyéni
tanrend
szerint

Összesen

72

92

26

190

89

36

35

 

A Politikatudományi Doktori Iskola képzési formái
Az ELTE ÁJK 1993-ban indította meg politikatudományi doktori képzését a politikatudományok területén. A doktori képzés ráépül az egységes politológus alapképzésre, melyet az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet tevékenységét vizsgáló MAB minősített. A doktori fokozat megszerzésének egyik előfeltételeként a hallgatók nagyobb hányada szervezett doktori képzésben vesz részt, amely a doktori iskola tanácsa által kialakított és a Kari Doktori Tanács által jóváhagyott tematika szerinti tudományos előadásokon való részvételi kötelezettséggel jár, részben a hallgató tudományos továbbképzését vezető konzulens oktató, illetve a Politikatudományi Intézet által meghatározott egyéni feladatok teljesítését teszi kötelezővé.
A hallgatók egy része egyéni képzés szabályai szerint vesz részt a tudományos továbbképzésben. Az egyéni tudományos továbbképzési programot minden esetben a Kari Doktori Tanács hagyja jóvá, és azoknak a hallgatóknak ad lehetőséget a doktori képzésben való részvételre, akik legalább három éve szerezték a diplomájukat, a tudományos kutatásban jártasságot szereztek, s ezt elismert szakmai folyóiratokban megjelent publikációikkal bizonyították.
A tudományos fokozat megszerzésére irányuló eljárás megindításának előfeltétele a szervezett doktori képzésben előírt kreditek megszerzése, illetve az egyéni tudományos továbbképzési terv maradéktalan teljesítése, s ennek alapján a doktori program abszolutóriumának megszerzése. A doktori eljárást az abszolutórium, a tudományos értekezés és az ELTE Doktori Szabályzatában foglalt mellékletek megléte esetén kezdeményezheti a jelölt.

 

2016.09.15.