Politikatudományi Doktori Iskola

Politikatudományi Doktori Iskola

A doktori iskola azonosító adatai

Kód

D27

Intézmény

ELTE

Tudományági besorolás

Politikatudományok

A doktori iskola neve

ELTE Politikatudományi Doktori Iskola

A doktori iskola akkreditálásának éve

2023, 2019, 2015, 2009 (2002, 1993 doktori programként akkreditálva)

A doktori iskola vezetője

Elnök

Dr. Körösényi András egyetemi tanár

Elérhetőség

1053 Budapest, Egyetem tér. 1–3. III. 322/3.

Tanszék

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet

Telefon

411-6500/2179

E-mail cím

korosenyi.andras@ajk.elte.hu

A doktori iskola adminisztrációja

Ügyintéző

Sturm Henrietta ügyvivő szakértő

Elérhetőség

1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. III. 329.

Telefon

411-6534, 411-6500/2753,2755

E-mail cím

pol.doktori@ajk.elte.hu
sturm.henrietta@ajk.elte.hu

A doktori iskola története 

A politikatudományi doktori képzés

A politikatudományi doktori képzés 1993-ban indult. A képzés a politikatudományok területén elsőként került akkreditálásra az országban. A doktori iskolák 2000. évi akkreditációja során a képzés újjászervezésére került sor, melynek során az alábbi alapító tagok közreműködésével indult el a doktori iskola működése.

Alapító tagok

Név Születési
éve
Belső/külső tag Beosztása Tudományos
fokozat/cím
Habilitáció éve
Dr. Bihari Mihály 1943 belső tag egyetemi tanár pol. tud.
DSc 1994
-
Dr. Bíró Gáspár 1958 belső tag egyetemi docens pol. tud.
CSc 1997
2003
Dr. Boros Zsuzsanna 1946 belső tag egyetemi docens tört. tud.
CSc 1988
-
Dr. Körösényi András 1959 belső tag egyetemi tanár pol. tud.
DSc 2002
1999
Dr. Schlett István 1939 belső tag egyetemi tanár pol. tud.
CSc 1984
1994
Dr. Szabó Máté 1956 belső tag egyetemi tanár pol. tud.
DSc 1996
1995
Dr. Balogh István 1936 külső tag egyetemi tanár pol. tud.
DSc 1990
-
Dr. Paczolay Péter 1956 külső tag egyetemi tanár állam- és jogtud.
CSc 1989
1999
Dr. Szabó Márton 1942 külső tag egyetemi tanár fil. tud.
CSc 1982
1999

A doktori iskola működése

A doktori iskola 2016 óta négyéves rendszerben működik, amely két szakaszra osztható. Az első szakaszban főként az iskolarendszerű tanulmányi kreditek megszerzése, valamint az oktatói-kutatói kompetenciák fejlesztése történik, amelynek lezárása a komplex vizsga. Sikeres komplex vizsga után léphetnek át a második szakaszba, amely egyértelműen a tudományos kutatói kompetenciák erősítését szolgálja magyar és idegen nyelven, valamint e szakasz alatt készül el tulajdonképpen maga a doktori értekezés. A második szakasz teljesítésével abszolutóriumot kapnak a hallgatók és ezzel megkezdődik a doktorjelölti jogviszonyuk, amelynek sikeres lezárultával megkapják a PhD-fokozatot.