Tudományági Doktori Tanács

Tudományági Doktori Tanács

A Tanács elnökei

Dr. Nagy Marianna elnök
Dr. Szabó Máté társelnök

A Tanács tagjai

Dr. Arató Krisztina  
Dr. Fekete Balázs
Dr. Fleck Zoltán 
Dr. Földi András 
Dr. Gellér Balázs
Dr. Lévay Miklós 
Dr. Menyhárd Attila
Dr. Somssich Réka
Dr. Badinszky Áron, doktorandusz önkormányzati képviselő

Külsős tagok

Dr. Papp Tekla (NKE) 
Dr. Smuk Péter  (SZIE)

A Tanács tikára

Dr. Fazekas János

A Tanács feladata

Egyetemi Doktori Szabályzat 11.§:

„(1) A tudományági doktori tanács feladat- és hatásköre különösen:
a) javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanácsnak
aa) doktori fokozat odaítélésére, minősítésére, visszavonására,
ab) külföldi tudományos fokozat honosítására,
ac) doktori iskola létesítésére,
ad) a doktori iskola vezetőjének személyére,
ae) külföldi egyetemmel doktori képzésre vonatkozó szerződés megkötésére,
af) doktori program képzési tervének elfogadására, módosítására,
ag) a doktori iskola törzstagjaira és az „Emeritus (Emerita) törzstag” cím adományozására;
b) az érintett doktori iskola javaslatára dönt
ba) a komplex vizsgára bocsátásról, a képzési tervben foglaltak alapján a komplex vizsga tárgyairól, a vizsgabizottság összetételéről;
bb) a doktori értekezés benyújtását követően a bírálatra való bocsátásról,
bc) a doktori értekezés hivatalos bírálóiról és a bírálóbizottság összetételéről,
c) javaslatot tesz a kari doktori szabályzat szövegére, módosítására,
d) a doktori iskola tanácsának javaslatára jóváhagyja a doktori iskola oktatóinak, témakiíróinak és témavezetőinek személyét,
e) az érintett doktori iskola kezdeményezésére és előkészítése alapján javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanácsnak a doktori program képzési tervére,
f) javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanácsnak doktori program felfüggesztésére, megszüntetésére. A javaslat előtt – ha a felfüggesztést vagy megszüntetést nem az érintett doktori iskola kezdeményezi – ki kell kérni a doktori iskola véleményét,
g) a doktori iskola tanácsának javaslatára dönt a doktori program vezetőjének személyéről,
h) évenként megállapítja a doktori iskolá(k)ba felvehető hallgatók létszámát,
i) meghirdeti a doktori képzésben való részvétel feltételeit,
j) kijelöli a felvételi bizottság(ok) tagjait,
k) dönt a doktori képzésre történő felvételről,
l) ellenőrzi a doktori képzés működését,
m) egyéni kérelem alapján az érintett doktori iskola javaslatára
ma) javaslatot tesz a rektornak meghatározott hallgatóra vonatkozó, kettős témavezetést célzó (co-tutelle) szerződés megkötésére külföldi egyetemmel,
mb) dönt a külföldi részképzés munkaprogramjának elfogadásáról és a részképzés eredményének beszámításáról,
mc) a más magyar felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok elismeréséről,
n) véleményt nyilvánít a doktori iskolák működési szabályzatáról,
o) véleményt nyilvánít a doktori képzési előirányzat felhasználásáról,
p) a doktori iskola törzstagjainak javaslatára megválasztja a doktori iskola tanácsának tagjait, és jóváhagyásra az Egyetemi Doktori Tanács elé terjeszti döntését;
q) véleményezi a doktori iskola vezetőjének személyét,
r) véleményt nyilvánít a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosításának elveiről és módszereiről.
s) dönt a kari doktori szabályzatban meghatározott feltételek alapján és az ott meghatározott eljárásban a magyar állami ösztöndíjas, illetve önköltséges képzési forma közötti átsorolásról.

(2) A tudományági doktori tanács dönt továbbá mindazokban az ügyekben, melyeket a kari doktori szabályzat a hatáskörébe utal.”

Az Egyetemi Doktori Szabályzat 6/1. melléklete (ÁJK Kari Doktori Szabályzata) 4.§:

„Az EDSZ 11. §-ában foglaltakon kívül a Tudományági Doktori Tanács
a) szervezi és felügyeli a karon működő doktori iskolákat, biztosítja a doktori iskolák és a Kar, valamint az Egyetemi Doktori Tanács közötti folyamatos együttműködést,
b) megválasztja az Állam- és Jogtudományi és a Politikatudományi Doktori Iskola tanácsát, és javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanácsnak a jóváhagyásra,
c) jóváhagyja a doktori iskolák témakiíróinak, témavezetőinek és oktatóinak a doktori iskolák tanácsa által elfogadott személyét,
d) javaslatot tesz a doktori iskolák törzstagjaira és az „Emeritus (Emerita) törzstag” cím odaítélésére,
e) beszámol az Egyetemi Doktori Tanácsnak a doktori képzés pénzeszközeinek felhasználásáról,
f) meghirdeti a doktori képzésben való részvétel feltételeit, az egy tanévre felvehető hallgatók létszámát, dönt a felvételi bizottság(ok) tagjairól és a doktori iskolákba való felvételről.”

Dokumentumok

A Doktori Tanács határozatai

2010–2022
A Tudományági Doktori Tanács 2023. évi határozatai
A Tudományági Doktori Tanács 2022. évi határozatai
A Tudományági Doktori Tanács 2021. évi határozatai
A Tudományági Doktori Tanács 2020. évi határozatai
A Tudományági Doktori Tanács 2019. évi határozatai
A Tudományági Doktori Tanács 2018. évi határozatai
A Tudományági Doktori Tanács 2017. évi határozatai
A Tudományági Doktori Tanács 2016. évi határozatai
A Tudományági Doktori Tanács 2015. évi határozatai
A Tudományági Doktori Tanács 2014. évi határozatai
A Kari Doktori Tanács 2013. évi határozatai
A Kari Doktori Tanács 2012. évi határozatai
A Kari Doktori Tanács 2011. évi határozatai
A Kari Doktori Tanács 2010. évi határozatai

2009  

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2009. december 10-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2009. október 13-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2009. június 25-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2009. április 24-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2009. január 22-i üléséről

PDF
2008  

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2008. október 30-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2008. október 9-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2008. június 26-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2008. június 5-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2008. február 28-i üléséről

PDF
2007  

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2007. december 7-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2007. október 10-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2007. június 28-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2007. március 28-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2007. március 7-i üléséről

PDF
2006  

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2006. december 15-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2006. november 16-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2006. szeptember 29-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2006. június 27-i üléséről

PDF
2005  

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2005. november 30-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2005. október 13-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2005. június 29-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2005. június 7-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2005. március 16-i üléséről

PDF
2004  

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2004. december 9-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2004. október 26-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2004. június 30-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2004. június 8-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2004. március 25-i üléséről

PDF
2003  

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2003. december 11-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2003. november 6-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2003. július 2-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2003. március 13-i üléséről

PDF

Együttműködési megállapodások 

Együttműködő intézmény(ek) Dokumentum

Kenti Egyetem, Hamburgi Egyetem, Utrechti Egyetem

PDF

Kúria

PDF

Belügyminisztérium

PDF