Tudományági Doktori Tanács

A Tanács elnökei

Dr. Kukorelli István elnök
Dr. Szabó Máté társelnök

A Tanács alelnöke

Dr. Nagy Marianna

A Tanács tagjai

Dr. Arató Krisztina
Dr. Fleck Zoltán
Dr. Földi András
Dr. Gellér Balázs
Dr. Karácsony András
Dr. Kisfaludi András
Dr. Lévay Miklós
dr. Matyasovszky-Németh Márton, doktorandusz önkormányzati képviselő

Külsős tagok

Dr. Papp Tekla
Dr. Smuk Péter

A Tanács tikára

Dr. Fazekas Marianna

A Tanács feladata

Egyetemi Doktori Szabályzat 11.§:

„(1) A tudományági doktori tanács feladat- és hatásköre különösen:
a) javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanácsnak
aa) doktori fokozat odaítélésére, minősítésére, visszavonására,
ab) külföldi tudományos fokozat honosítására,
ac) doktori iskola létesítésére,
ad) a doktori iskola vezetőjének személyére,
ae) külföldi egyetemmel doktori képzésre vonatkozó szerződés megkötésére,
af) doktori program képzési tervének elfogadására, módosítására,
ag) a doktori iskola törzstagjaira és az „Emeritus (Emerita) törzstag” cím adományozására;
b) az érintett doktori iskola javaslatára dönt
ba) a komplex vizsgára bocsátásról, a képzési tervben foglaltak alapján a komplex vizsga tárgyairól, a vizsgabizottság összetételéről;
bb) a doktori értekezés benyújtását követően a bírálatra való bocsátásról,
bc) a doktori értekezés hivatalos bírálóiról és a bírálóbizottság összetételéről,
c) javaslatot tesz a kari doktori szabályzat szövegére, módosítására,
d) a doktori iskola tanácsának javaslatára jóváhagyja a doktori iskola oktatóinak, témakiíróinak és témavezetőinek személyét,
e) az érintett doktori iskola kezdeményezésére és előkészítése alapján javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanácsnak a doktori program képzési tervére,
f) javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanácsnak doktori program felfüggesztésére, megszüntetésére. A javaslat előtt – ha a felfüggesztést vagy megszüntetést nem az érintett doktori iskola kezdeményezi – ki kell kérni a doktori iskola véleményét,
g) a doktori iskola tanácsának javaslatára dönt a doktori program vezetőjének személyéről,
h) évenként megállapítja a doktori iskolá(k)ba felvehető hallgatók létszámát,
i) meghirdeti a doktori képzésben való részvétel feltételeit,
j) kijelöli a felvételi bizottság(ok) tagjait,
k) dönt a doktori képzésre történő felvételről,
l) ellenőrzi a doktori képzés működését,
m) egyéni kérelem alapján az érintett doktori iskola javaslatára
ma) javaslatot tesz a rektornak meghatározott hallgatóra vonatkozó, kettős témavezetést célzó (co-tutelle) szerződés megkötésére külföldi egyetemmel,
mb) dönt a külföldi részképzés munkaprogramjának elfogadásáról és a részképzés eredményének beszámításáról,
mc) a más magyar felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok elismeréséről,
n) véleményt nyilvánít a doktori iskolák működési szabályzatáról,
o) véleményt nyilvánít a doktori képzési előirányzat felhasználásáról,
p) a doktori iskola törzstagjainak javaslatára megválasztja a doktori iskola tanácsának tagjait, és jóváhagyásra az Egyetemi Doktori Tanács elé terjeszti döntését;
q) véleményezi a doktori iskola vezetőjének személyét,
r) véleményt nyilvánít a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosításának elveiről és módszereiről.
s) dönt a kari doktori szabályzatban meghatározott feltételek alapján és az ott meghatározott eljárásban a magyar állami ösztöndíjas, illetve önköltséges képzési forma közötti átsorolásról.

(2) A tudományági doktori tanács dönt továbbá mindazokban az ügyekben, melyeket a kari doktori szabályzat a hatáskörébe utal.”

Az Egyetemi Doktori Szabályzat 6/1. melléklete (ÁJK Kari Doktori Szabályzata) 4.§:

„Az EDSZ 11. §-ában foglaltakon kívül a Tudományági Doktori Tanács
a) szervezi és felügyeli a karon működő doktori iskolákat, biztosítja a doktori iskolák és a Kar, valamint az Egyetemi Doktori Tanács közötti folyamatos együttműködést,
b) megválasztja az Állam- és Jogtudományi és a Politikatudományi Doktori Iskola tanácsát, és javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanácsnak a jóváhagyásra,
c) jóváhagyja a doktori iskolák témakiíróinak, témavezetőinek és oktatóinak a doktori iskolák tanácsa által elfogadott személyét,
d) javaslatot tesz a doktori iskolák törzstagjaira és az „Emeritus (Emerita) törzstag” cím odaítélésére,
e) beszámol az Egyetemi Doktori Tanácsnak a doktori képzés pénzeszközeinek felhasználásáról,
f) meghirdeti a doktori képzésben való részvétel feltételeit, az egy tanévre felvehető hallgatók létszámát, dönt a felvételi bizottság(ok) tagjairól és a doktori iskolákba való felvételről.”

Dokumentumok

A Doktori Tanács határozatai

2010–2018
A Tudományági Doktori Tanács 2019. évi határozatai
A Tudományági Doktori Tanács 2018. évi határozatai
A Tudományági Doktori Tanács 2017. évi határozatai
A Tudományági Doktori Tanács 2016. évi határozatai
A Tudományági Doktori Tanács 2015. évi határozatai
A Tudományági Doktori Tanács 2014. évi határozatai
A Kari Doktori Tanács 2013. évi határozatai
A Kari Doktori Tanács 2012. évi határozatai
A Kari Doktori Tanács 2011. évi határozatai
A Kari Doktori Tanács 2010. évi határozatai

2009  

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2009. december 10-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2009. október 13-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2009. június 25-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2009. április 24-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2009. január 22-i üléséről

PDF
2008  

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2008. október 30-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2008. október 9-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2008. június 26-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2008. június 5-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2008. február 28-i üléséről

PDF
2007  

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2007. december 7-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2007. október 10-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2007. június 28-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2007. március 28-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2007. március 7-i üléséről

PDF
2006  

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2006. december 15-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2006. november 16-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2006. szeptember 29-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2006. június 27-i üléséről

PDF
2005  

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2005. november 30-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2005. október 13-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2005. június 29-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2005. június 7-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2005. március 16-i üléséről

PDF
2004  

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2004. december 9-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2004. október 26-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2004. június 30-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2004. június 8-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2004. március 25-i üléséről

PDF
2003  

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2003. december 11-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2003. november 6-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2003. július 2-i üléséről

PDF

Emlékeztető a Kari Doktori Tanács 2003. március 13-i üléséről

PDF

Együttműködési megállapodások 

Együttműködő intézmény(ek) Dokumentum

Kenti Egyetem, Hamburgi Egyetem, Utrechti Egyetem

PDF

Kúria

PDF

Belügyminisztérium

PDF