Elektronikus folyóiratok

Themis

Themis
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak lektorált elektronikus folyóirata – HU ISSN 2064 0900; DOI 10.55052

A Szerkesztőség az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola és a Politikatudományi Doktori Iskola hallgatóinak máshol nem publikált tanulmányait közli.

Kiadó: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Kiadó székhelye: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.; www.ajk.elte.hu
Felelős kiadó: prof. dr. Sonnevend Pál, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja

Szerkesztőbizottság: az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Tanács és a Politikatudományi Doktori Iskola Tanácsa – ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Szerkesztők: dr. habil. Fazekas Marianna (jog) és dr. Antal Attila PhD (politikatudomány) 
Technikai szerkesztők: Bencze Andrea és Sturm Henrietta
Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.

Megjelenik minden évben kétszer.

2023. december DOI
Teljes kiadvány
Dr. Badinszky Áron: A beavatkozási pontok stratégiája - észrevételek és javaslatok a mesterséges intelligencia szabályozásával kapcsolatban https://10.55052/themis.2023.2.6
Dr. Kovács Andrea: A közösségi média botok lehetséges csoportosítási szempontjai mint a jövőbeli szabályozás alapja https://10.55052/themis.2023.2.36
Dr. Reines János: A right of publicity esélyei a magyar jogban https://10.55052/themis.2023.2.62
Dr. Rosta Márton: (Még mindig az) Új ingatlan-nyilvántartási törvényre várva https://10.55052/themis.2023.2.100
Dr. Taskó Lilla: Az örökbefogadás céljának változása és az örökbefogadási képesség szűkülése a magyar családjogban https://10.55052/themis.2023.2.121

2023. május DOI
Teljes kiadvány
Dr. Kádár Éva: Péter Gábor, a „főbűnös, aki megtévesztette a pártot” 10.55052/themis.2023.1.6.36
Dr. Schiller-Dobrovitz Alexandra: Az 5/2022. Jogegységi határozat alkotmányjogi megítélése 10.55052/themis.2023.1.37.44

2022. december DOI
Teljes kiadvány
Boros Anita: Az adatvédelmi tisztviselő mint az elszámoltathatóság sarokköve 10.55052/themis.2022.2.6.32
Steixner Zsófia: A vagyonkezelés „belső” korlátai érvényesülésének kérdéséről a „külső” jogviszonyokban 10.55052/themis.2022.2.33.43
Szák Donatella: Törekvés a büntetőeljárások gyorsítására: Az egyezség múltja és jelene 10.55052/themis.2022.2.44.71
Szentes Ágota: Profán tudomány, szent politika 10.55052/themis.2022.2.72.110
Takács Izolda: A 21. századi kollektív biztonság új elképzeléseinek elvi kérdései és kihívásai 10.55052/themis.2022.2.111.132

2022. május DOI
Teljes kiadvány
Kádár Éva: Péter Gábor, a ,,cionista összeesküvés vezetője”. Miért lett az ÁVH-vezetőjéből egy koncepciós per elsőrendű vádlottja? 10.55052/themis.2022.1.6.45
Turi Petra: Az európai felügyeleti hatóságok tevékenységének bemutatása, különös tekintettel a rendelkezésükre álló jogi szabályozó eszközökre 10.55052/themis.2022.1.46.63
Derekas Győző: A császár és a vademberek: Az ember képe Carl Schmitt Land und Meer-jében 10.55052/themis.2022.1.65.98
Miskó Dávid: Szeretlek és/vagy nem is! – A hazai taktikai szavazás formáinak hipotetikus modellalkotása és azok kutatására tett módszertani kísérlet a hagyományos fókuszcsoportok szemszögéből 10.55052/themis.2022.1.99.139
Papházi Viktor: A magyar fiatalság visegrádi összehasonlításban 10.55052/themis.2022.1.140.146
Rontó Renáta: Országgyűlések története – Anglia, Franciaország, Magyarország 10.55052/themis.2022.1.147.166

2021. december DOI
Teljes kiadvány
Kökényesi Gábor: A jog normatív alapelemei 10.55052/themis.2021.2.6.36
Molnár Benedek: A jogi szolgáltatói szektor helyzete a koronavírus járványt megelőzően és a pandémia alatt 10.55052/themis.2021.2.37.63
Rosta Márton: Gondolatok az új ingatlan-nyilvántartási törvényről 10.55052/themis.2021.2.64.95
Benedek István: Közép- és Kelet-Európa demokratizálódása (1989-2019) II. Lengyelország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bulgária, Románia 10.55052/themis.2021.2.97-152
Kalas Vivien: Az európai integráció jövőjéről folytatott viták meghatározó tényezői: A kormányközi konferenciák, az Európai Konvent és az Európa jövőjéről szóló konferencia összehasonlító elemzése 10.55052/themis.2021.2.153-172

Korábbi számok

2020/21
2021. május
2020. december
2020. különszám
2020. május

2019. december PDF
2019. május PDF
2018. december PDF
2018. június PDF
2017. december PDF
2017. június PDF
2016. december PDF
2016. június PDF
2015. december PDF
2015. június PDF
2014. december PDF
2014. június PDF
2013. december PDF
2013. június PDF
2013. február PDF
2012. október PDF
2011. december PDF
2011. július PDF
2010. december PDF
2010. június PDF
2009. december PDF
2009. június PDF
2008. december PDF
2008. június PDF
2007. december PDF
2007. június PDF
2006. december PDF
2006. június PDF
Vitára bocsátott PhD-disszertációk: Schweitzer Gábor: Autonómia – korrektívumokkal PDF
2005. december PDF
2005. június PDF
2004. december PDF
2003 (Próbaszám)
Elfogadott PhD-disszertációk: Borók György: A kisebbségi kérdés történelmi-politikai összefüggései
Vitára bocsátott PhD-disszertációk: Pálvölgyi Balázs: A magyar közegészségügyi közigazgatás intézményrendszere  | Tézisek
Műhelytanulmányok: Borók György: Európa nemzeti kisebbségei a nagyhatalmi politika mérlegén  | Borók György: Könyvismertetések  | Borók György: A határon túli magyarok munkavállalása Magyarországon...  | Lukácsi Tamás: Az ideális állam  | Sipos Péter: A nem vagyoni kártérítés jogalapja...