magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2016. október 28. péntek
Közvetlen linkek
Master programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
Jogi Továbbképző Intézet
november Devalválódott munkaügyi kapcsolatok
A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék konferenciát rendez 2016. november 16-án. A részvétel ingyenes, a regisztráció – figyelemmel a létszám korlátozottságára – kötelező november 13-ig.
16.
október „Az ELTE ígéretes kutatója” elismerést kapott Hoffman István
Az ELTE 2015 őszén hagyományteremtő szándékkal pályázatot írt ki negyven évesnél fiatalabb kutatók számára. A nyertesek 1-1 millió Ft-ot fordíthatnak kutatásaikra.
27.
október Pályázat idegen nyelvű publikációk megjelenésének támogatására
Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa pályázatot hirdet idegen nyelvű publikációk megjelenésének támogatására alap-, mester- és osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számára. A pályázatok benyújtása folyamatos. Az első pályázati határidő 2016. november 2.
12.
november Sári János emlékülés
Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének és az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének tudományos ülésére, 2016. november 9-én.
09.
október 1956-ra emlékeztünk
2016. október 25-én az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara megemlékezést tartott az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából.
27.
november Kari TDK konferencia
A XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója kari minősítő konferencia 2016. november 7-én kerül megrendezésre. Erre tekintettel aznap 14 órától tanítási szünet lesz.
07.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!