magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2016. május 27. péntek
Közvetlen linkek
LL.M képzések
ELTE Law Journal
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
május „Néha a forró parazsat is meg kell fogni”
2016. július 1-jén nyolc év után köszön le az Állam- és Jogtudományi Kar dékáni posztjáról Király Miklós, a Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék vezetője. Pályafutásáról, dékánságáról és a jogászképzés előtt álló kihívásokról is kérdeztük.
26.
május Köztársasági ösztöndíj 2016/2017 felhívás
A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanév, azaz 10 hónap időtartamára lehet elnyerni, havi összege 34.000 Ft. A pályázatot a Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani 2016. június 29. (szerda) 12 óráig.
26.
május SozialMarie díjat kapott a BAGázs Jogklinika Projektje
SozialMarie díjas lett a BAGázs Jogklinika Projektje, melynek vezetője Kovács Krisztina, az ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszékének PhD-hallgatója. A SozialMarie a legrégebbi európai társadalmi inovációs díj, amely 2005 óta minden évben 15 kitűnő társadalmi innovációt díjaz.
13.
április Európai emberi jogi mesterjogász szakirányú továbbképzés
Európai emberi jogi mesterjogász szakirányú továbbképzési szak indul az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2016. szeptembertől. A képzést sikeresen teljesítő hallgatók a hazai szabályozásnak megfelelően jogosultak lesznek az LL.M. cím használatára.
28.
május Kari TDK konferencia
A XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója kari minősítő konferencia 2016. november 7-én kerül megrendezésre. A konferenciára az állam- és jogtudomány bármely területével foglalkozó magyar nyelvű pályamunka benyújtható, amely a graduális képzési idő alatt, önképzési céllal készült. Nevezni a TDK titkárokon keresztül kell.
03.
július ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem 2016
Az ELTE 21. alkalommal rendezi meg a határon túli magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók számára a programot 2016. július 4. és július 11. között. A Jogtudományi Szekció központi témája: A személyiség jogi védelme.
04.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!