magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2014. július 24. csütörtök
Közvetlen linkek
BEIRATKOZÁS 2014
ELTE Law Journal
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
július Tanévkezdéshez kapcsolódó fontos események és dátumok
Beiratkozás elsőéves nappali tagozatos jogászhallgatók számára, tanévnyitók időpontjai, tájékoztató előadás az első éves nappali tagozatos jogászhallgatók számára...
22.
július Bolyai Ösztöndíjat nyert Siklósi Iván
2014. július másodikán került sor a Bolyai János Kutatói Ösztöndíjak kihirdetésére. Huszonegy ELTE-s kutató nevét találjuk a nyertesek között. Az állam- és jogtudományi területről Karunk Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszékének oktatója szerepel a névsorban, aki három éven át részesül majd az ösztöndíjban.
23.
július Justitia Regnorum Fundamentum Díjat kapott Kukorelli István
A professzor a díjat az elmúlt évtizedekben fáradhatatlanul kifejtett, gazdag tudományos, oktatói és közéleti munkásságával érdemelte ki.
11.
július Lippay György Ösztöndíjak 2014/2015
Az elmúlt tanévben 18, teljes tanéves önköltséget kiváltó ösztöndíjat kiosztó Lippay György Alapítvány megjelentette a következő tanévre szóló kiírását. A folyó évi pályázati határidő: 2014. augusztus 25.
04.
július Bihari Mihály Ösztöndíj 2014/15-ös tanévre
Az ösztöndíjra az első felsőoktatási képzés keretében felvett, magyar állampolgárságú, önköltséges, 2013 szeptemberében vagy korábban beiratkozott, alapszakos politológus hallgatók az alábbiak szerint nyújthatnak be pályázatot. Határidő: 2014. augusztus 23.
01.
október Transnational Commercial Law – The 6th Teacher’s Conference
Az ELTE ÁJK szervezi a Nemzetközi kereskedelmi jogot oktatók hatodik alkalommal megrendezésre kerülő konferenciáját, 2014. október 16–17-én.
16.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 3   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!