magyar  •  english  •  deutsch
Mai dátum:  2016. szeptember 26. hétfő
Közvetlen linkek
Master programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
ELTE Telefonkönyv
Jogi Továbbképző Intézet
szeptember Megkezdődött a Kar 351. tanéve
2016. szeptember 12-én az Aula Magnában került sor az ELTE ÁJK 351. tanévének megnyitójára. A köszöntőket követően sor került a kari kitüntetések átadására.
14.
szeptember Kutatók Éjszakája 2016
2016. szeptember 30-án ismét megrendezésre kerül Európa legnagyobb tudománykommunikációs rendezvénysorozata. Az ELTE ÁJK idén hat érdekes programmal várja az érdeklődőket, melyekkel azt szeretnénk bemutatni, milyen kapcsolatban áll a jog illetve a politológia a művészetekkel és más tudományterületekkel.
30.
szeptember ELTE Lippay Ösztöndíj eredményhirdetés
Az ELTE ÁJK évnyitóján került kihirdetésre az ELTE Lippay György Alapítvány ez évi szponzorainak és ösztöndíjnyerteseinek névsora: a letölthető dokumentum tartalmazza a további eljárás menetét is.
15.
szeptember Armin von Bogdandy előadása
A professzor „What comes after ‘the Community of Law’? Ways to Cope with the Loss of Trust in Europe” címmel tart előadást 2016. szeptember 30-án a Kari Tanácsteremben.
30.
szeptember Bihari ösztöndíjak 2016-ban
A Bihari Mihály Alapítvány idén harmadik alkalommal írt ki ösztöndíjpályázatot a Politikatudományi Intézetben tanulmányaikat folytató, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező és szociálisan rászoruló hallgatók számára.
23.
augusztus Deák Ferenc-díjat kapott Kukorelli István professzor
Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Deák Ferenc-díj kitüntetést adományozott Dr. Kukorelli István egyetemi tanár, Karunk Alkotmányjogi Tanszékének egyetemi tanára, az MTA doktora részére.
30.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!