Jeremy Webber díszdoktori előadása

Jeremy Webber díszdoktori előadása
05/09

2024. május 09. 16:00

ELTE ÁJK, Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., fszt.)

05/09

2024. május 09. 16:00 -

ELTE ÁJK, Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., fszt.)


Jeremy Webber professzor urat, a kanadai University of Victoria oktatóját és korábbi dékánját 2024. május 10-én díszdoktorává avatja az ELTE Szenátusa. Professzor Úr díszdoktori tudományos előadását „Towards a truly democratic constitutionalism” címmel tartja.

Webber professzor nemzetközi szinten ismert és elismert alkotmányjogász, munkássága kiterjed a jogelmélet, az alkotmányelmélet, az őslakosok jogai, a föderalizmus, a kulturális diverzitás, valamint az összehasonlító alkotmányjog területére. Publikációs aktivitása rendkívül széles körű, világszerte rendszeresen hivatkozott tudományos cikkei, könyvfejezetei mellett több monográfiát is jegyez. Az elmúlt évtizedekben rangos akadémiai vezető pozíciókat töltött be az angolszász nyelvterületen, több neves egyetem vendégprofesszora. Elkötelezett a közép-európai demokráciák alkotmányos fejlődése iránt, aktív résztvevője számos kapcsolódó kutatásnak.

Meghívó

A tájékoztatóban foglaltakat megismertem és elfogadom // I have read and agree to the privacy policy