magyar  •  english  •  deutsch
2017. július 23. vasárnap
 Tanszékek
 A Kar vezetése
 Kari Tanács
 Társadalmi Tanács
 Dékáni Hivatal
 Tanulmányi Hivatal
 Gazdasági Hivatal
 Karunk kitüntetettjei
 Díszoklevelek igénylése
 Szabályzatok
 A Kar alapítványa -
   Frank Ignác Alapítvány
 Aktuális pályázatok
 Galéria
Közvetlen linkek
LL.M programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  A Karról  
   

Tanszékek

Agrárjogi Tanszék
Alkotmányjogi Tanszék
Büntetőjogi Tanszék
Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
Jog- és Társadalomelméleti Tanszék
Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék
Közigazgatási Jogi Tanszék
Kriminológia Tanszék
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
Nemzetközi Jogi Tanszék
Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék
Pénzügyi Jogi Tanszék
Polgári Eljárásjogi Tanszék
Polgári Jogi Tanszék
Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék


Intézet, központ

Idegen Nyelvi Oktatásszervezési Központ
Politikatudományi Intézet


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 7   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!