Politikatudományi Intézet

Kapcsolat

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. III. 319-320; 322; 325-326; 328-329.
Telefon: 411-6534
Fax: 411-6523
Email: pestisandor@ajk.elte.hu

Intézeti információk:

 
 
 

 

Vezetés

Dr. Pesti Sándor, intézetigazgató, habilitált egyetemi docens
Telefon: 2176; 411-6534
Szoba: E. 322.
Email: pestisandor@ajk.elte.hu
Dr. Arató Krisztina, intézetigazgató-helyettes, egyetemi tanár
Telefon: 2081 ; 411-6534
Szoba: E. 322.
Email: krisarato@ajk.elte.hu

 

Munkatársak

Nyikosné Farkas Gabriella, intézeti előadó
Telefon: 2638; 411-6523
Szoba: E. 329.
Email: nyikosne@ajk.elte.hu
Sturm Henrietta, ügyvivő szakértő
Telefon: 2755; 411-6534
Szoba: E. 329.
Email: sturm.henrietta@ajk.elte.hu

 

Oktatók

Dr. Bihari Mihály, professor emeritus
Telefon: 411-6534
Szoba: E. 320.
Email: bihari@ajk.elte.hu
Dr. Schlett István, professor emeritus
Telefon: 2638 ; 411-6534
Szoba: E. 328.
Email: schlett.istvan@ajk.elte.hu
Dr. Pokol Béla, egyetemi tanár
Telefon: 2179; 411-6534
Szoba: E. 322.
Email: pokolb@ajk.elte.hu
Dr. Szabó Máté, egyetemi tanár
Telefon: 2188; 411-6534
Szoba: E. 325.
Email: szabo.mate@ajk.elte.hu
Dr. Stumpf István, egyetemi tanár
Dr. Boda Zsolt, habilitált egyetemi docens
Szoba: E. 329.
Email: boda.zsolt@tk.mta.hu
Dr. Navracsics Tibor, egyetemi docens
Telefon: 411-6534
Szoba: E. 319.
Email: navracsics@ajk.elte.hu
Dr. Kiss Balázs, egyetemi docens
Szoba: E. 329.
Email: kiss@mtapti.hu
Dr. Mándi Tibor, egyetemi docens
Telefon: 2181; 411-6534
Szoba: E. 328.
Email: mandit@ajk.elte.hu
Dr. Mráz Ágoston Sámuel, adjunktus
Szoba: E. 329.
Email: mraz@nezopontintezet.hu
Dr. Sugatagi Gábor, adjunktus
Telefon: 411-6534
Szoba: E. 319.
Email: sugatagi@ajk.elte.hu
Dr. Szabó Andrea, adjunktus
Telefon: 411-6534
Szoba: E. Pol.
Email: szaboa@mtapti.hu
Dr. Tóth Csaba, adjunktus
Telefon: 2181; 411-6534
Szoba: E. 328.
Email: toth.csaba79@gmail.com
Dr. Antal Attila, adjunktus
Telefon: 2090
Szoba: E. 328.
Email: antal.attila@ajk.elte.hu
Patkós Veronika, adjunktus
 
Illés Gábor, tanársegéd
Telefon: 2090 ; 411-6534
Szoba: E. 328.
Email: illes.gabor@ajk.elte.hu

Óraadók

Halász Gábor, egyetemi tanár
Dr. Szabó Márton, egyetemi tanár
Telefon: 411-6534
Szoba: E. 329.
Email: szabo@mtapti.hu
Dr. Forgács Attila, egyetemi docens
Pál Gábor, tudományos segédmunkatárs
Dr. Bóka Éva, c. egyetemi docens
Czibere Károly, mb. előadó
Ördögh Tibor, mb. előadó
Urbán Attila, mb. előadó
Izmindi Richárd, mb. előadó
Dr. Palócz Éva, mb. előadó
Dr. Tölgyessy Péter, mb. előadó
Dr. Sinkó Eszter, mb. előadó
Dr. Raskó György, mb. előadó
Bertényi Iván, mb. előadó
Dr. Cieger András, mb. előadó
Dr. Csizmadia Ervin, mb. előadó
Dr. Fóris György, mb. előadó
Dr. Lengyel László, mb. előadó
Dr. Lux Judit, professor emeritus, mb. előadó
Dr. Pogátsa Zoltán, mb. előadó
Dr. Varga András, mb. előadó
Dr. Vizi Balázs, mb. előadó