Politikatudományi Intézet

Kapcsolat

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. III. 319-320; 322; 325-326; 328-329.
Telefon: 411-6534
Fax: 411-6523
Email: krisarato@ajk.elte.hu

Intézeti információk:

 

Vezetés

Dr. Arató Krisztina, intézetigazgató, egyetemi tanár
Telefon: 2081 ; 411-6534
Szoba: E. 322.
Email: krisarato@ajk.elte.hu
Dr. Mándi Tibor, intézetigazgató-helyettes, egyetemi docens
Telefon: 2181; 411-6534
Szoba: E. 328.
Email: mandit@ajk.elte.hu
 

Munkatársak

Nyikosné Farkas Gabriella, intézeti előadó
Telefon: 2638; 411-6523
Szoba: E. 329.
Email: nyikosne@ajk.elte.hu
Sturm Henrietta, ügyvivő szakértő
Telefon: 2755; 411-6534
Szoba: E. 329.
Email: sturm.henrietta@ajk.elte.hu

 

Oktatók

Dr. Bihari Mihály, professor emeritus
Telefon: 411-6534
Szoba: E. 320.
Email: bihari@ajk.elte.hu
Dr. Schlett István, professor emeritus
Telefon: 2638 ; 411-6534
Szoba: E. 328.
Email: schlett.istvan@ajk.elte.hu
Dr. Pokol Béla, professor emeritus
Telefon: 2179; 411-6534
Szoba: E. 322.
Email: pokolb@ajk.elte.hu
Dr. Szabó Máté, egyetemi tanár
Telefon: 2188; 411-6534
Szoba: E. 325.
Email: szabo.mate@ajk.elte.hu
 
Dr. Pesti Sándor, habilitált egyetemi docens
Telefon: 2176; 411-6534
Szoba: E. 322.
Email: pestisandor@ajk.elte.hu
Dr. Boda Zsolt, habilitált egyetemi docens
Szoba: E. 329.
Email: boda.zsolt@tk.mta.hu
Dr. Navracsics Tibor, egyetemi docens
Telefon: 411-6534
Szoba: E. 319.
Email: navracsics@ajk.elte.hu
Dr. Kiss Balázs, egyetemi docens
Szoba: E. 329.
Email: kiss@mtapti.hu
Dr. Mráz Ágoston Sámuel, adjunktus
Szoba: E. 329.
Email: mraz@nezopontintezet.hu
Dr. Sugatagi Gábor, adjunktus
Telefon: 411-6534
Szoba: E. 319.
Email: sugatagi@ajk.elte.hu
Dr. Szabó Andrea, adjunktus
Telefon: 411-6534
Szoba: E. Pol.
Email: szaboa@mtapti.hu
 
Dr. Antal Attila, adjunktus
Telefon: 2090
Szoba: E. 328.
Email: antal.attila@ajk.elte.hu
Illés Gábor, adjunktus
Telefon: 2090 ; 411-6534
Szoba: E. 328.
Email: illes.gabor@ajk.elte.hu
Patkós Veronika, adjunktus
 
 

Óraadók

Halász Gábor, egyetemi tanár
Dr. Szabó Márton, egyetemi tanár
Telefon: 411-6534
Szoba: E. 329.
Email: szabo@mtapti.hu
Dr. Forgács Attila, egyetemi docens
Pál Gábor, tudományos segédmunkatárs
Czibere Károly, mb. előadó
Ördögh Tibor, mb. előadó
Urbán Attila, mb. előadó
Izmindi Richárd, mb. előadó
Dr. Palócz Éva, mb. előadó
Dr. Tölgyessy Péter, mb. előadó
Dr. Sinkó Eszter, mb. előadó
Dr. Raskó György, mb. előadó
Bertényi Iván, mb. előadó
Dr. Cieger András, mb. előadó
Dr. Fóris György, mb. előadó
Dr. Lengyel László, mb. előadó
Dr. Lux Judit, professor emeritus, mb. előadó
Dr. Pogátsa Zoltán, mb. előadó
Dr. Varga András, mb. előadó
Dr. Vizi Balázs, mb. előadó