Bihari Mihály

Dr. Bihari Mihály professor emeritus
MTA doktor (DSc)


Politikatudományi Intézet
oktató


Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu
Önéletrajz: pdf
Névjegy: VCard


Email: bihari@ajk.elte.hu
Telefon: 411-6534
Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Szoba: E. 320.
Fogadóóra: Szerda: 15:00–16:00

Kutatási terület:
 • Politikatudomány,
 • Demokráciaelmélet,
 • Államelmélet,
 • Választási jog,
 • Alkotmányozás, alkotmánybíráskodás
 • Magyar politika
Oktatott kurzusok:
 • Magyar politika
 • Politológia
 • Politikatudomány alapjai
 • Parlamenti jog és alkotmányosság
 • Alkotmányozási szakaszok Magyarországon. Az új Alaptörvény.
2017.07.19.