magyar  •  english  •  deutsch
2017. július 23. vasárnap
 Hírek, aktualitások
 Kétoldalú kapcsolatok
 Campus Mundi Program
 Erasmus
 Idegen nyelvű részképzés
 Annales
 Jean Monnet
   Centre of Excellence
 ELTE Nyári Egyetem
 Nemzetközi perbeszédversenyek, csereszemináriumok
 NOHA Spring School 2016
 Ösztöndíj lehetőségek
 Oktatóinknak
 Munkatársak
Közvetlen linkek
LL.M programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  Nemzetközi kapcsolatok  
   
Nemzetközi kapcsolatok, bemutatkozó

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara mintegy 120 külföldi egyetemmel áll szerződéses kapcsolatban. Partner egyetemeink harminc országban találhatók, jellemzően Európában, de az Egyesült Államok egy jogi kara és Kína két jogi kara is partnerünk. A kapcsolatok legtöbbször diákjainknak az Erasmus programban való részvételére irányulnak, de oktatóink mobilitását is számos együttműködési program biztosítja.

Több jogi kari hálózatnak is tagja karunk: ezek a  Legal Reasearch Network, a Rotterdam Network, a European Legal Practice Integrated Studies (ELPIS), a Coimbra subgroup és a Caen-Würzburg Network.  Magyarországon egyedülállóan a göttingeni Georg August Egyetem német, a párizsi Panthéon-Assas (Paris II) Egyetem francia nyelvű, mester fokozat megszerzésére irányuló képzést kínál falaink között.

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2011.09.20.   :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 7   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!