magyar  •  english  •  deutsch
2017. július 23. vasárnap
 Tanszékek
 A Kar vezetése
 Kari Tanács
 Társadalmi Tanács
 Dékáni Hivatal
 Tanulmányi Hivatal
  •  Felvételi Iroda
 Gazdasági Hivatal
 Karunk kitüntetettjei
 Díszoklevelek igénylése
 Szabályzatok
 A Kar alapítványa -
   Frank Ignác Alapítvány
 Aktuális pályázatok
 Galéria
Közvetlen linkek
LL.M programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  A Karról    »  Tanulmányi Hivatal  
   
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tanulmányi Hivatal

A Tanulmányi Hivatal alapfeladatként ellátja a Kar oktatási, tanulmányi és részben felvételi ügyekkel kapcsolatos tevékenységét. Elsődleges feladatai közé tartozik a hallgatói nyilvántartások és a tanulmányi ügyek kezelése, a NEPTUN alapú statisztikai adatszolgáltatás, a hallgatói tanulmányi és szociális ösztöndíj ügyek intézése, a térítési és szolgáltatási díjak, valamint a hallgatói költségtérítések beszedése. A Hivatal a dékán és a dékánhelyettesek javaslattevő, előkészítő feladatokat is ellátó szervezeti egysége. Az alap -és mesterképzésben, az osztatlan jogászképzésben, illetve a doktori képzésben is ellátja a hallgatók teljes körű adminisztratív, tanulmányi ügyintézését.

Munkatársak, elérhetőségek

dr. Bihari Zsuzsanna, hivatalvezető

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 107.
Fax: 483-8000/4689
E-mail: bihari.zsuzsanna@ajk.elte.hu

Ügyfélfogadás

Hivatalvezető ügyfélfogadása:
Szerda: 13.00–15.00-ig (előzetes bejelentkezés után)
A vizsgaidőszak után
(2017. július 10–28.):
Hétfő: 8.30–10.00
Szerda: 13.00–15.00
Péntek: 8.30–10.00
A nyári időszakban
(2017. július 31. – augusztus 18.):
Nincsen félfogadás

Tanulmányi Csoport

Győri Gábor, csoportvezető, tanulmányi adminisztrátor

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 111.
E-mail: gyori.gabor@ajk.elte.hu

Ficzere Rita, tanulmányi adminisztrátor

Jogászképzés, nappali tagozat jogasznappali@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 108.
Telefon: (36-1) 483-8000/4685
E-mail: ficzere.rita@ajk.elte.hu

Mattiassich Tünde, tanulmányi adminisztrátor

• Jogászképzés, osztatlan levelező tagozat jogaszlevelezo@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 110.
Telefon: (36-1) 483-8000/4712
E-mail: mattiassich.tunde@ajk.elte.hu

Nagy Ágnes, tanulmányi adminisztrátor

Politológia (osztatlan és BA) képzés politologia@ajk.elte.hu
Politikatudományi MA képzés politikatudomanyima@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 112.
Telefon: (36-1) 483-8000/4631
E-mail: nagy.agnes@ajk.elte.hu

Menyhárt Károly, tanulmányi adminisztrátor

Igazságügyi igazgatási BA képzés igazsagugy@ajk.elte.hu
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés munkaugytb@ajk.elte.hu
Kriminológia MA képzés kriminologiama@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 117.
Telefon: (36-1) 483-8000/4610
E-mail: menyhart.karoly@ajk.elte.hu

Halmai Krisztina, tanulmányi adminisztrátor

Záróvizsga és szakdolgozat ügyek zarovizsga@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 109.
Telefon: (36-1) 483-8000/4710
E-mail: krisztina.halmai@ajk.elte.hu

Dr. Kovács Márta, tanulmányi referens

• Doktori Iskola és PhD-képzés

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 103.
Telefon: (36-1) 483-8000/4732
E-mail: phdjur@ajk.elte.hu

Félfogadás: a Doktori Iskola honlapján a Doktori hirdetmények, aktualitások menüpontnál található tájékoztatás szerint.

Nyilvántartási és Informatikai Csoport

Perger János, csoportvezető, tanulmányi informatikus

Cím: 1053, Budapest, Kecskeméti utca 10-12.
E-mail: perger@ajk.elte.hu

Molnárné Tóth Ildikó, tanulmányi adminisztrátor

• Hallgatói pénzügyek, igazolások, másodlatok

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 107.
Telefon: (36-1) 483-8000/4656
E-mail: toth.ildiko@ajk.elte.hu

Tóth Csaba, tanulmányi informatikus

• Tanrend, órarendszerkesztés

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 118.
Telefon: (36-1) 483-8000/4658
E-mail: tocsabp@ajk.elte.hu

Felvételi Iroda

László Orsolya, tanulmányi referens

Felvételi ügyek felvi@ajk.elte.hu

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. I. emelet 114.
Telefon: (36-1) 483-8000/4717
E-mail: laszlo.orsolya@ajk.elte.hu
.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.07.10.   :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 7   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!