Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. II. 219-220.
Telefon: 411-6511
E-mail: szabo.edit@ajk.elte.hu

Tanszéki információk, tematikák

Óraadók a 2021/2022-es tanévben


Vezetés

Dr. Hack Péter tanszékvezető, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 2735
Szoba: E. 219.
E-mail: hpeter@ajk.elte.hu

Munkatársak

Szabó Edit kutatási asszisztens, adminisztrátor
Telefon/Mellék: 411-6500 / 2602
Szoba: E. 220.
E-mail: szabo.edit@ajk.elte.hu

Oktatók

Dr. Holé Katalin egyetemi docens
Telefon/Mellék: 2497
Szoba: E. 220.
E-mail: holekata@ajk.elte.hu
Dr. Horváth Georgina egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 2497
Szoba: E. 220.
E-mail: horvath.georgina@ajk.elte.hu
Dr. Király Eszter egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 2406
Szoba: E. 219.
E-mail: kiraly.eszter@ajk.elte.hu
Koósné Dr. Mohácsi Barbara egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 2497
Szoba: E. 220.
E-mail: mbarbara@ajk.elte.hu

Óraadók

Dr. Csontos Laura PhD-hallgató
Szoba: E. 220.
E-mail: laura.csontos@bojkolawoffice.hu
Dr. Lukács Krisztina alkotmánybírósági főtanácsadó
Dr. Üveges Eszter Anna PhD-hallgató
Szoba: E. 220.
E-mail: uveges.eszter.anna@gmail.com