Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Tanszéki információk, tematikák

Tisztelt hallgatók!
Az Erasmus hallgatók BE szigorlatára február 13-án, február 27-én vagy március 19-én kerülhet sor 12.00 órai kezdettel. A szigorlat egy helyben megírt online tesztből és szóbeli vizsgából áll, ugyanúgy, ahogyan az évfolyam többi hallgatója vizsgázott. Kérjük, hogy a hallgató vizsgázási szándékát a kiválasztott nap megjelölésével a tanszéki előadónak a szabo.edit@ajk.elte.hu e-mail-címen előzetesen jelezze.
Tisztelt hallgatók!
A Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszéken a szemináriumok a második héten (február 19-től kezdődően) indulnak.