Koósné Dr. Mohácsi Barbara

Koósné Dr. Mohácsi Barbara

egyetemi adjunktus

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
oktató


Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu
E-mail: mbarbara@ajk.elte.hu
Telefon/Mellék: 2497
Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Szoba: E. 220.

Önéletrajz: pdf
Fogadóóra: Szerda: 12:00–14:00

A Kar képzésein oktatott tárgyak:

 • Büntető eljárásjog előadás és gyakorlat
 • Büntetés-végrehajtási jog előadás
 • A terhelt alapjogainak korlátozása a büntetőeljárásban (fakultatív kurzus)
 • A szabadságelvonás határai a büntetőeljárásban és a büntetés-végrehajtásban (fakultatív kurzus)

Főbb oktatási tevékenység:

 • Előadások és gyakorlatok büntető eljárási jog témakörében nappali és levelező tagozaton
 • Előadások büntetés-végrehajtási jog témakörében nappali és levelező tagozaton
 • Évfolyam- és szakdolgozatok témavezetése
 • Oktatás a Kriminológia MA szakon
 • Oktatás az Igazságügyi igazgatás BA szakon

Főbb kutatási területek:

 • személyi szabadsághoz való jog alkotmányos vetülete a büntetőeljárásban és a büntetés-végrehajtásban;
 • a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések;
 • a szabadságvesztés büntetés és lehetséges alternatívái;
 • különeljárások;
 • az Európai Unió büntetőjogi kompetenciái;
 • az európai elfogatóparancs kérdései, különös tekintettel a végrehajtásra;
 • titkos, elektronikus nyomozási eszközök.