Dr. Lukács Krisztina

Dr. Lukács Krisztina

alkotmánybírósági főtanácsadó

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
óraadó