10 éves a Büntető Törvénykönyv

10 éves a Büntető Törvénykönyv
05/31

2023. május 31.

ELTE ÁJK, Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., I. em.)

05/31

2023. május 31. -

ELTE ÁJK, Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., I. em.)


Az ELTE ÁJK és a PPKE büntetőjogi tanszékei közös konferenciát szerveznek a Btk. hatályba lépésének 10. évfordulója alkalmából. A konferencia védnöke Dr. Tóth M. Gábor a BÜK elnöke. A konferencia szervezői Dr. Belovics Ervin és Dr. Gellér Balázs egyetemi tanárok. A konferencia előadói jeles büntetőjogászok, egyetemi oktatók, bírók, ügyészek.

A konferencia egyrészt végig követi az új Btk. kodifikációjának történetét. Emellett a témák széles spektrumát tárgyalja, kezdve elméletibb kérdésekkel (emberi jogok, jogos védelem, legalitás és orvosbiológiai fogalmak a büntetőjog prizmáján keresztül, büntetőjogi jogalkotás reagálóképessége), folytatva az új Btk. gyakorlati kihívásaival ügyészi és bírói szemmel, illetve fókuszálva néhány kiemelt témára, úgymint a gazdasági típusú bűncselekmények (pénzmosás, költségvetési csalás) és a fiatalkorú elkövetők vagy éppen a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények.

A konferencia nyilvános, a részvételi szándékot a következő e-mail címen szükséges jelezni: szabo.edit@ajk.elte.hu.

Program

8:45–9:15 Regisztráció
9:15–9:20 Megnyitó
Sonnevend Pál dékán
9:20–9:40 A kodifikáció története
Miskolczi Barna főosztályvezető ügyész
9:40–10:00 Az emberi jogok védelme a Btk.-ban
Bárd Károly professor emeritus
10:00–10:20 A jogos védelem rendszerének újragondolása
Belovics Ervin egyetemi tanár
10:20–10:40 Legalitás, bűncselekmény fogalom, társadalomra veszélyesség és az anyagi büntetőjog alapjainak újragondolása
Gellér Balázs egyetemi tanár
10:40–11:00 Kávészünet
11:00–11:20 A pénzmosás szabályozásának változásai és ezek hatása a joggyakorlatra az elmúlt évtizedben
Gál István egyetemi tanár
11:20-11:40 Büntetőjogi kihívások az orvosbiológiai fogalmak tükrében
Kovács Gábor egyetemi tanár
11:40–12:00 A büntető jogalkotás reagálóképessége egyes társadalmi változásokra
Ambrus István egyetemi docens
12:00–13:00 Ebédszünet
13:00–13:20 Az új Btk. a bírói gyakorlatban
Székely Ákos ny. kúriai elnökhelyettes
13:20-13:40 Az új Btk. az ügyészi gyakorlatban
Sinku Pál ny. főosztályvezető ügyész
13:40-14:00 A költségvetési csalás
Békés Ádám egyetemi docens
14:00–14:20 A fiatalkorúakra vonatkozó eltérő szabályok
Lévay Miklós egyetemi tanár
14:20–14:40 A resztoratív igazságszolgáltatási koncepció megjelenése az anyagi büntetőjogban
Bérces Viktor egyetemi docens
14:40–15:00 A gyermekek érdekeit védő bűncselekmények változásai az elmúlt évtizedben
Szabó Judit kollégiumvezető, egyetemi adjunktus
15:00–15:30 Zárszó