100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?

100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?
02/16

2018. február 16. 08:00

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. fszt.)

02/16

2018. február 16. 08:00 -

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. fszt.)


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke konferenciát rendez „100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” címmel.

A rendezvény társszervezői a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítvány és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság kiadványainak szerkesztősége.

Program

Levezető elnökök: BODA József és SZAKÁLY Sándor 

08.00 Regisztráció 

08.20 Megnyitó, elismerések átadása 

 • PARÁDI József: Azonosság és eltérés a dualizmuskori és a két világháború közötti magyar rendvédelemben. 
 • MEZEY Barna: Börtönügy a Magyar Királyságban a dualizmus időszakában. 
 • LOSONCZI Eszter: A fogvatartotti jogok megjelenése az 1869. évi Házszabályokban. 
 • LŐRINCZ József: Börtönügy Magyarországon a két világháború között. 
 • BÓDINÉ Beliznai Kinga: A Sárrét csendbiztosa, OSVÁTH Pál. 

SZÜNET 

 • BODA József: Felderítés az Osztrák–Magyar Monarchiában. 
 • SZABÓ Szilárd: Az osztrák-magyar katonai titkosszolgálat szervezeti és hatásköri változásai az I. világháború idején. 
 • SZAKÁLY Sándor: A magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás megszervezése 1918–1921. 
 • SZIGETVÁRI Oszkár: Kontinuitás és eltérés a rendvédelmi szervezetek nyomozó szolgálatában, a dualizmusban és a két világháború között. 
 • ERNYES Mihály: Magyarországi rendőrségek a dualizmus és a két világháború között. 

SZÜNET 

 • SUBA János: A történelmi Magyarország és a trianoni békediktátum utáni Magyar Királyság államhatárai. 
 • OLASZ Lajos: A rendvédelmi erők harca a szovjet partizánok ellen 
 • VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség dualizmuskori és két világháború közötti közrendvédelmi tevékenysége. 
 • FORRÓ János: A KÁDÁR-rendszer országos és fejér megyei közbiztonsági viszonyai 1968–1975 között a Magyar Rendőr hetilap alapján. 
 • VINCZE Gábor: Csendőrök a népbíróság előtt.

HOZZÁSZÓLÁSOK, VITA