150 éves a horvát-magyar kiegyezés

150 éves a horvát-magyar kiegyezés
05/25

2018. május 25. 10:00

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)

05/25

2018. május 25. 10:00 -

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)


Az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, az MTA Jogtörténeti Albizottsága, a Magyar Jogász Egylet Római Jogi, Jogtörténeti és Egyházjogi Szakosztálya tudományos konferenciát szervez az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.

Program

 • 10:00 Ünnepélyes megnyitó, a konferenciát megnyitja: 
  Révész T. Mihály címzetes egyetemi tanár (ELTE ÁJK)
 • 10:20 A horvát kérdés a magyar polgári nemzet megteremtésének kontextusában
  Erdődy Gábor egyetemi tanár (ELTE BTK)
 • 10:40 Horvátország, mint Magyarország társországa a Szentkorona joghatósága alatt
  Horváth Attila tanszékvezető egyetemi tanár (NKE ÁKK)
 • 11:00 A horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter a magyar kormányban
  Heka László egyetemi docens (SZTE ÁJK)
 • 11:20 Horvát-Szlavónország helyzete a kiegyezések után
  Gosztonyi Gergely adjunktus (ELTE ÁJK)
 • 11:40 Szünet
 • 12:00 Adalékok a 19. századi horvát büntetésvégrehajtás megalapozásához
  Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK)
 • 12:20 Kiegyezés a monarchiában – Kiegyenlítés a vármegyékben – A magyar vármegyei közigazgatás átalakítása a dualizmusban
  Barna Attila tanszékvezető egyetemi docens (SZE DF ÁJK)
 • 12:40 Saját ügyek a kiegyezésben: a horvát és a magyar magánjog érintkezési pontjai
  Balogh Judit egyetemi docens (DE ÁJK)
 • 13:00 Belső autonómiák a dualista Monarchiában
  Szabó István tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE JÁK)

Letölthető program