25. Netzwerk Ost-West nyári egyetem

2017.08.27.
25. Netzwerk Ost-West nyári egyetem
Az idén jubileumi 25. évét ünneplő Netzwerk Ost-West (NOW) program 2017. augusztus 7–20. között került megrendezésre a berlini Humboldt-Universität és az ELTE ÁJK együttműködésében.

Az 2017-es programot német részről Prof. Dr. Martin Heger büntetőjogász professzor tanszéke, a magyar részről a Jog-és Társadalomelmélet Tanszék koordinálta. A projekt szándéka a bilaterális német és kelet-európai egyetemi és tudományos együttműködés mellett a részt vevő országok közötti szociális és kulturális kapcsolatok erősítése. A NOW program legfontosabb finanszírozója a német DAAD, de a magyarországi hét megvalósulását Karunk anyagilag is támogatta.

A kéthetes nyári egyetemen tíz német hallgató mellett Karunk tíz hallgatója kapott lehetőséget arra, hogy tudományos kutatómunka keretében mélyebben megértsék a jog és a boldogság kapcsolatának jogi, filozófiai, közgazdasági, jogelméleti, sőt pszichológiai vonatkozásait. A szeminárium során a hallgatóknak alkalmuk nyílt a témához kapcsolódó kérdésekeit – Skype-interjú révén – a Princeton University etika professzorának, Peter Singernek is feltenni.

A szemináriumi munka szakmai felügyeletét német oldalról Christoph Winter és Michael Epping, magyar oldalról Győry Csaba, a Jog- és Társadalomelméleti Tanszék oktatója segítette, míg a szabadidős programokat Paulina Böse, Lauritz Stöber, Árkovits Anna és Novák György szervezte.

A NOW nyári egyetem kiváló lehetőséget jelentett a résztvevőknek, hogy angol és német nyelvű szakirodalommal foglalkozzanak, megismerjék, illetve az előadások, viták során gyakorolják a német jogi szaknyelv használatát, kapcsolatokat szerezzenek Németország egyik vezető jogi karán, múzeumokat, történelmi helyszíneket látogassanak meg, és természetesen arra, hogy jól érezzék magukat Budapesten és Berlinben is.