4. lengyel-magyar jogtudományi konferencia Lublinban a jogalanyiság kérdéseiről

2023.05.15.
4. lengyel-magyar jogtudományi konferencia Lublinban a jogalanyiság kérdéseiről
Az ELTE ÁJK 4 tanszékének oktatói a lublini Maria Curie-Skłodowska Egyetemmel közösen szervezett konferencia keretében mutatták be az OTKA által támogatott kutatásaik legújabb eredményeit.

2023. április 27-én, a Maria Curie-Skłodowska Egyetem Jogtudományi és Közigazgatástudományi Karának egyetemi Aula Magnájában rendezték meg 4. lengyel–magyar nemzetközi jogtudományi konferenciát. A konferencia címe „A jogképesség és cselekvőképesség fogalmi kereteinek aktuális kérdései” (Current issues of the concept legal capacity) volt.

A rendezvényt a Maria Curie-Skłodoska Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karával együttműködve szervezte. A konferencia témáját a jogalanyisággal kapcsolatos aktuális kérdések képezték, amelyeket a magyar és a lengyel jogrendszer keretében elemeztek az előadók. A jogalanyiság komplex fogalmára tekintettel a jogképesség és cselekvőképesség kérdéseit az előadók a polgári jog, a közigazgatási jog, az alkotmányjog és a nemzetközi jog keretei között vizsgálták. Külön foglalkoztak a mesterséges intelligencia jogképességével kapcsolatos egyes lehetséges jogi megoldásokkal, valamint az ehhez kötődő felelősségi kérdésekkel.

A konferencián az ELTE Alkotmányjogi Tanszékéről Pozsár-Szentmiklósy Zoltán tanszékvezető habilitált egyetemi docens, Gárdos-Orosz Fruzsina habilitált egyetemi docens, Somody Bernadette adjunktus és Kollarics Flóra egyetemi tanársegéd, a Polgári Jogi Tanszékről Tőkey Balázs habilitált egyetemi docens, a Jog- és Társadalomelméleti Tanszékről Kiss Valéria és Tóth Fruzsina adjunktusok, a Közigazgatási Jogi Tanszékről Hoffman István egyetemi tanár előadásait mutatták be.

A konferencia egyben két, OTKA által támogatott kutatási projekt – Az alapjogi jogalanyiság koncepciója (OTKA K 132713, vezető kutató: Somody Bernadette) és A nagykorúak cselekvőképességének korlátozása (OTKA FK 132513, vezető kutató: Hoffman István) – legújabb kutatási eredményeinek bemutatásának fóruma is volt. A kutatási eredményeket várhatóan a Scopus Law Q2-es minősítésű Studia Iuridica Lublinensia című lapban is elérhetővé teszik a szerzők.

A konferenciát követő kulturális programok keretében Lublin városa mellett a világörökség részét képező Zamość városába és Varsóba is ellátogattak a résztvevők.