A büntetés-végrehajtás tudományosságának fejlesztése

A büntetés-végrehajtás tudományosságának fejlesztése
11/09

2017. november 09. 13:00

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. fszt.)

11/09

2017. november 09. 13:00 -

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. fszt.)


Karunk jubileumi konferenciasorozata „Az egyetemek szerepe a büntetés-végrehajtás tudományosságának fejlesztésében” című rendezvénnyel folytatódik, az ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék, a Magyar Tudományos Akadémia Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottsága és a Magyar Börtönügyi Társaság közös szervezésében.

A hazai büntetés-végrehajtás tudományos jellegű fejlesztése csak jelentős késéssel, a 20. század 70-es éveiben kezdődött meg. Ettől kezdve a következő évtizedekben egyre markánsabb szerepe lett a felsőoktatási intézményeknek, amelyek sorra kapcsolódtak be először oktatási, majd kutatási tevékenységükkel.

Elsőként a törvényi szintű szabályozás megjelenésével a büntetés-végrehajtási jog művelése indult meg jogtörténeti, majd komparatív elemzésekkel (ebben a tudományfejlesztésben az egykori Rendőrtiszti Főiskolának, az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének, majd a szegedi, a pécsi jogi karoknak, később a miskolci jogi karnak szerepe emelhető ki). A rendszerváltást követően a büntetés-végrehajtási jognak mint jogágazatnak elfogadása után valamennyi jogi karon a tantárgy főkollégiumi, illetve kollégiumi szintre emelkedett, egyidejűleg a társtudományok, mint a pedagógia, a pszichológia és a szociológia érdeklődését is felkeltette a büntetés-végrehajtás mint sajátos szakterület.

A konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe 2017 rendezvénysorozat keretében az egyetemek közreműködésének és elért eredményeinek rövid áttekintését szorgalmazza.

Részletes program