A digitalizáció hatása a munkajogban

A digitalizáció hatása a munkajogban
11/21

2017. november 21. 10:00

ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., I. emelet)

11/21

2017. november 21. 10:00 -

ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., I. emelet)


„Kihívások és kísértések – A digitalizáció hatása a foglalkoztatásra és a munkaviszony jogi környezetére” címmel rendez konferenciát az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, a Friedrich Ebert Stiftung Budapest Irodájának támogatásával.

A digitalizáció nem hagyhatta érintetlenül a munkaviszonyt és annak rendkívül összetett környezetét sem. A digitalizáció új szakmai és interperszonális elvárásokat támaszt, meghatározó: a munkavállalók mellett a munkáltatók miként tudnak lépést tartani az új elvárásokkal. A digitalizáció kihívás a versenyképes munkaerő biztosítása tekintetében az oktatási rendszer számára, a felkészültség egyben érinti a magyar munkáltatók versenyképességét, valamint a szociális párbeszédet és a szakszervezetek szerepét.

A munkavállalók individualizációja, polarizálódása folytán a szakszervezetek kettős nyomás alá kerülnek. Egyfelől erős a kísértés, hogy tevékenységüket a digitalizáció előnyeit jobban kihasználni képes, rugalmasabb kondíciókkal rendelkező munkavállalók felé fejtsék ki. Másrészt az új munkavállalók generációja jelentős tagbővülést, nagyobb érdekérvényesítési lehetőséget rejthet magában.

A konferencia célja hármas. Egyrészt feltáró jelleggel bemutatni a digitalizáció által előidézett, a munkaviszonyt és annak környezetét érintő meghatározó változásokat és az ebből fakadó új követelményeket. Másrészt bemutatni a közösségi és a hazai jogalkotásnak a digitalizáció kihívásaira a munka világát érintő adott válaszait. Harmadrészt felhívni a szakmai közönség figyelmét a digitalizáció következtében megjelenő olyan problémákra (kísértésekre) (például a munkavédelmi feltételek, a munka- és pihenőidő, egyes kollektív jogok érvényesülése, a munkáltatók jogos gazdasági érdekeinek újfajta veszélyeztetése), amelyekre nem „kívülről” várható a megoldás, amelyek megfelelő kezelése jelentős részben a munkajog szereplőitől, a munkaadói érdekképviseletektől és a szakszervezetektől, valamint a munkáltatóktól és alkalmazottaiktól függ. 

A konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe 2017 rendezvénysorozat keretében kerül megrendezésre.

Program