A GDPR és a nem vagyoni sérelmek kompenzálása

A GDPR és a nem vagyoni sérelmek kompenzálása
11/24

2023. november 24. 10:00

ELTE ÁJK, Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., fszt.)

11/24

2023. november 24. 10:00 -

ELTE ÁJK, Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., fszt.)


Prof. Jonas Knetsch (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) vendégelőadása az ELTE ÁJK-n.

A GDPR 82. cikk. (1) bek. – az adatvédelemmel kapcsolatos magánjogi igényérvényesítés alapvető szabálya – alapján minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Miközben e hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása jelentős hatással lehetne a gazdasági szereplőkre, a közigazgatásra és minden más szervezetre, s többen tömeges perindítást vizionáltak, a bírói gyakorlat a hatályba lépést követő öt esztendő elteltével is meglehetősen szerény, és számos kérdés máig megválaszolatlan. Az előadás áttekintést nyújt az érintettek nemvagyoni károk megtérítésére irányuló igényének legfontosabb kérdéseiről, kitekintéssel az Európai Bíróság újabb esetjogára is.

Meghívó


A professzor november 23-én is tart előadást, „A klímaváltozással kapcsolatos perek Franciaországban” címmel.