A gyengébb fél védelmében

A gyengébb fél védelmében
11/07

2019. november 07.

ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., I. em.)

11/07

2019. november 07. -

ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., I. em.)


„A gyengébb fél védelmében. A munkáltatói munkaviszony-megszüntetés és a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményeinek kérdései – kérdőjelei” címmel rendez konferenciát az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke, a Friedrich Ebert Stiftung Budapest Irodájának, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, a Munkajog Folyóirat, valamint a Magyar Munkajogi Társaság támogatásával.

A munkajog jogági önállóságát a jogtudomány által elismert egyik azon körülmény alapozza meg, hogy az állam jogalkotóként korlátozza a felek szerződéskötési akarat szabadságát beavatkozik a munkavállaló mint gyengébb fél oldalán. Ennek markáns példája a munkaviszony munkáltató általi megszüntethetőségének jogszabály általi korlátozása. A konferencia bemutatja mindennek rendszerét, nemzetközi jogforrásait valamint a versenyszféra és a közszolgálat közötti szabályozási különbségeket. Bemutatja, hogy a munkavégzés hagyományos feltételeinek megváltozása (pl.: digitalizáció) miként érinti a munkaviszony stabilitását. Az anyagi jog mellett a rendezvény foglalkozik a kérdés eljárásjogi oldalával is, megvizsgálva, az új perjogi szabályok mennyiben jelentenek könnyebbséget a munkaviszony jogellenes munkáltatói megszüntetésének bíróság általi megállapíthatóságához. Végül bemutatásra kerül a jogalkalmazás emberi oldala is, azon folyamat feltárása, amely a munkaviszony megszüntetéséről szóló döntésétől a jognyilatkozatnak a munkavállalóval történt közléséig vezet.

A konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe 2019 rendezvénysorozat keretében kerül megrendezésre.

Program