A gyengébb fél védelmében

2019.11.29.
A gyengébb fél védelmében
2015-től ötödik alkalommal pályázott sikerrel a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék a Friedrich Ebert Stiftung Budapesti Irodájánál (FES), így a német Alapítvány és Karunk támogatásával rendezhettünk 2019. november 7-én az Aula Magnában konferenciát a munkajog egyik kulcsfontosságú jogintézményéről. 

A téma tudományos és gyakorlati aktualitását jelzi, hogy megtelt az Aula Magna. A Kar nevében Somssich Réka dékánhelyettes, a FES részéről Jörg Bergstermann igazgató köszöntötte a résztvevőket – a társkarok oktatóit, bírákat, ügyvédeket és jogtanácsosokat, valamint a szociális partnerek vezetőit és szakértőit.

Kilenc előadás kilenc optikán keresztül közelítette meg a konferencia témáját. Az első három előadás a munkáltatói munkaviszony megszüntetésének általános jogi kereteit mutatta be: 

  • a munkavállalót megillető védelem alapkérdéseit;
  • a munkáltatói megszüntetésre vonatkozó nemzetközi normákat;
  • a köz- és magánszektor szabályozásának eltéréseit és „átfedéseit”. 

Ezt követően öt különös kérdést tártak a közönség elé az előadók:

  • Mennyiben jelent valós döntési alternatívát a munkaadónak a munkaviszony megszüntetése helyett a joghátrány, a fegyelmi büntetés alkalmazása?
  • Hatékonyan védi-e a jog az éppen az alkalmazottak érdekében eljárva munkaviszonyukat kockáztató szakszervezeti tisztségviselőket?
  • Mit jelent a munkáltatói jogkör gyakorlójának – az embernek – a munkaviszony megszüntetéséről szóló döntés meghozatala és az erről szóló jognyilatkozat átadása?
  • Korunk kérdése: Miként hat a digitalizáció a munkaviszony stabilitására? 
  • Betölti-e rendeltetését – az ítélkezési gyakorlatra is figyelemmel – a Munka Törvénykönyvének a jogellenes munkaviszony-megszüntetés jogkövetkezményeire vonatkozó szabályozása? 
  • Az új Pp. és a közigazgatási perrendtartás szabályai miként segítenek „az igazsághoz vezető úton”?

Ahhoz, hogy mindezt elmondhattuk, köszönettel tartozunk a konferencia fotói „mögött lévő” szervezőknek: dr. Némethné Vargha Krisztina tanszéki előadónak, dr. Szakács Dóra PhD-hallgatónak, Fábián Aliz TDK-titkárnak, valamint Lőcsei Virágnak és Fekete Marcellnek, Tanszékünk demonstrátorainak.

Galéria

Galéria

0

/

0

0

/

0