A jogállam változásai

A jogállam változásai
05/24 - 05/27

2022. május 24. - 2022. május 27.

ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., I. em.)

05/24 - 05/27

2022. május 24. - 2022. május 27.

ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., I. em.)


Háromnyelvű jubileumi konferencia az ELTE ÁJK és a Göttingeni, valamint a Paris II Panthéon-Assas Egyetemek jogi karaival folyó két évtizedes együttműködés alkalmából.

A konferencia három egymást követő, francia, német, illetve angol szekcióra tagozódik, amelyekben előadások és eszmecserék követik egymást:

  1. Changement de l’État de droit 
  2. Wandel des Rechtsstaats: ein Kaleidoskop verschiedener Rechtsgebiete 
  3. Actual developments in the field of administrative and constitutional justice

A jogállamiság jelentésének tartalmi változásai szinte minden jogterületen megjelennek, és izgalmas kérdéseket vetnek fel, amelyekre nemcsak a tudománynak, hanem a jogalkotónak és a jogalkalmazónak is reagálnia kell. Ezt az előadások blokkokon belüli tematikus csoportosítása és az egységek jogágakon átívelő jellege egyszerre segíti.

A szervezők szándéka szerint a jogállamiság gazdag jelentéstartalma képes a különböző jogágak, jogterületek képviselőit egy nevezőre hozni, és a tudományos összehasonlító jogi diskurzus különféle nézőpontjai és hangsúlyai révén megtermékenyítőleg hatni, a különböző jogágakon átívelve szinergiákat teremteni, új kérdésfeltevéseket indukálni. Az előadások és viták megállapításai a gyakorlati szakemberek számára a törvényhozásban, a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban is fogódzókat nyújtanak napi munkájukban. A konferencián elhangzó előadások a szervezők szándékai szerint az ELTE két idegen nyelvű kiadványa, az ELTE LAW JOURNAL és az Annales hasábjain a konferenciát követően publikálásra kerülnek.

A konferencia szekcióit a Magyar Ügyvédi Kamara képzési eseményként nyilvántartásba vette, és az alábbi kreditpontokat biztosítja a részvételért:
Május 24. I. Changement de l’État de droit – 6 kreditpont
Május 25. II. Wandel des Rechtsstaats: ein Kaleidoskop verschiedener Rechtsgebiete – 7 kreditpont
Május 26. III. Actual developments in the field of administrative and constitutional justice – 8 kreditpont

A konferencia szekcióinak részletes programja és regisztráció