A Kar vezetésének közleménye

2018.11.22.
A Kar vezetésének közleménye

A Magyar Idők online felületén 2018. november 21-én megjelent, a hazai felsőoktatás helyzetével foglalkozó szöveggel kapcsolatban kénytelenek vagyunk ezúton is rögzíteni, hogy az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara oktatási tevékenysége során maradéktalanul követi a jogászképzésnek az Alaptörvényből eredő és a hatályos jogszabályokban konkrétan meghatározott előírásait. Olyan jogászokat képzünk, akik megfelelnek a képzési és kimeneti követelményekről szóló 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendeletben felsorolt elvárásoknak. 

Karunk büszke a Társadalmi Felelősségvállalás Programjára, amelynek keretében hallgatóink önkéntes munkát teljesítenek olyan szervezeteknél, amelyek nehéz sorsú, fizikai állapotuknál vagy társadalmi helyzetüknél fogva hátrányos helyzetben lévő embereket támogatnak. 

2018. november 22.
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának vezetése

18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet
A Társadalmi Felelősségvállalás Program kurzus közreműködő szervezetei