A kari TDK konferencia eredményei

2020.11.16.
A kari TDK konferencia eredményei
2020. november 4-én lezajlott az ELTE ÁJK kari TDK konferenciája, amelyen hallgatóink 99 dolgozattal versenyeztek a XXXV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában szerezhető 40 kvótáért.

A konferencián a résztvevők 15 tagozatban versenyeztek az alábbi eredménnyel:

Agrár- és Szövetkezeti Jog

 • Horváth Péter (kvótát szerzett)

Alkotmányjog

 • Angyal Márton (I. hely és kvótát szerzett)
 • Gera Anna (II. hely és kvótát szerzett)
 • Szabó Patrik (III. hely és kvótát szerzett)
 • Szakmáry Eszter (kvótát szerzett)
 • Hollós Dominika (kvótát szerzett)
 • Kührner László (kvótát szerzett)
 • Aczélvári Ruben Dominik (különdíj)
 • Dull Szabolcs (különdíj)
 • Horváth Kitti (különdíj)

Büntetés-végrehajtási Jog és Kriminológia

 • Brezovszki Anna Luca (I. hely és kvótát szerzett)
 • Körmendi István (II. hely) 
 • Borsos Szilárd (legjobb opponens)
 • Meggyesfalvi Boglárka (legjobb opponens)

Büntető Eljárásjog

 • Kasó Gergő Levente (I. hely és kvótát szerzett)
 • Szák Donatella (II. hely és kvótát szerzett)
 • Driesz Lajos Károly (legjobb opponens)

Büntetőjog

 • Paulus Bence Máté (I. hely és kvótát szerzett)
 • Dancs Tamás (II. hely és kvótát szerzett)
 • Kisjuhász Marcell (III. hely és kvótát szerzett)
 • Nagy Anna Mariann (különdíj)
 • Mátyás Györgyi (legjobb opponens)
 • Nagy Zsófia Lilla (legjobb opponens)

Infokommunikáció

 • Huszár Daniella (I. hely és kvótát szerzett)

Jogelmélet, Jogpszichológia, Jogszociológia és Társadalomelmélet

 • Dörfler Dóra (I. hely és kvótát szerzett)
 • Hajas Tamás Boldizsár (II. hely és kvótát szerzett)
 • Savu Ágnes (legjobb opponens)

Közigazgatási Jog

 • Gönczi Lili Luca (I. hely és kvótát szerzett)
 • Holló Richárd (II. hely és kvótát szerzett)
 • Kárász Marcell István (III. hely és kvótát szerzett)
 • Ferge Péter (kvótát szerzett)
 • Kalóczkai Dorottya (kvótát szerzett)
 • Budai Kata (különdíj)
 • Nagy János (különdíj)
 • Dóka András (legjobb opponens)

Magyar Állam- és Jogtörténet

 • Pap Péter (I. hely és kvótát szerzett)
 • Kún Hanga Cecilia (II. hely és kvótát szerzett)
 • Sall Zsófia (II. hely és kvótát szerzett)  

Munkajog

 • Havas Bence (I. hely és kvótát szerzett)

Nemzetközi és EU Közjog

 • Koncsik Marcell Igor (I. hely és kvótát szerzett)
 • Balázs Gergő (II. hely és kvótát szerzett)
 • Farkas Luca Ágnes (III. hely és kvótát szerzett)
 • Kerber Zsuzsanna (legjobb opponens)

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jog

 • Teleki Lóránt (I. hely és kvótát szerzett)
 • Lőcsei Virág (kvótát szerzett)

Pénzügyi Jog

 • Ferenczi Balázs Károly (I. hely és kvótát szerzett)
 • Csóti Dóra (II. hely és kvótát szerzett)
 • Larsen Zsuzsanna Krisztina (legjobb opponens)

Polgári Eljárásjog

 • Liu Viktor (I. hely és kvótát szerzett)
 • Könyves Gréta (II. hely és kvótát szerzett)
 • Pap Kristóf (III. hely és kvótát szerzett)
 • Nánási Anna (különdíj)
 • Grósz Laura (legjobb opponens)

Polgári Jog

 • Sveda Tamás György (I. hely és kvótát szerzett)
 • Pap Kristóf (II. hely és kvótát szerzett)
 • Kósa Dorottya (III. hely és kvótát szerzett)
 • Farkas Márton András (kvótát szerzett)
 • Pázmándi Patrik (kvótát szerzett)
 • Szepesi Szonja (különdíj)

Valamennyiüknek gratulálunk!