A Magyar Kriminológiai Társaság kitüntetésekkel ismerte el Karunk oktatóit

A Magyar Kriminológiai Társaság 2015. május 14-én tartotta meg évi közgyűlését, melyen átadásra került a Viski László Érdemérem, valamint a Vámbéry Rusztem Emlékérmek. Karunk oktatói közül Finszter Géza, a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék egyetemi tanára, Hack Péter, a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék vezetője, valamint Borbíró Andrea, a Kriminológiai Tanszék adjunktusa részesült elismerésben.

Finszter Gézának, a Társaság alapító tagjának a korszerű magyar rendészettudomány megteremtésében végzett áldozatos és eredményes tudományos és oktató munkája elismeréseként – egyben megemlékezve 70. születésnapjáról – a Viski László Érdemérmet adományozta a Társaság.

Hack Péternek a Társaság a Vámbéry Rusztem-emlékérem I. fokozatát a kiemelkedő tudományos munkásságáért, iskolateremtő oktatói tevékenységéért, a jogállami büntetőpolitikai értékek következetes képviseletéért ítélte oda.

Borbíró Andreának a Doctorate in Culture and Global Criminilogy PhD Erasmus Mundus Joint Doktori Program magyar szervezőjeként, a Program létrehozásában és működtetésében végzett áldozatos munkájáért, a jogállami kriminálpolitika iránti elkötelezettsége elismeréséért a Társaság a Vámbéry Rusztem-emlékérem II. fokozatát adományozta.
 
A díjakról további információk a Magyar Kriminológiai Társaság honlapján – www.kriminologia.hu – érhetőek el.

2015.05.21.