A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke fogadta az ELTE Jessup és Telders Team tagjait

2019.06.17.
A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke fogadta az ELTE Jessup és Telders Team tagjait
2019. június 12-én a világbajnok ELTE Jessup Team és az Európa-bajnok ELTE Telders Team Bánáti Jánosnál, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökénél járt vendégségben. Mindkét sikeres perbeszédcsapat tagjainak többsége ügyvédként szeretne elhelyezkedni a jövőben. A két csapat tagjai beszámoltak washingtoni és hágai élményeikről, és arról, miben látták írásbeli beadványaik és szóbeli szereplésük sikerének titkát. A látogatás során szóba kerültek az ügyvédi hivatás kihívásai és szépségei. 

Mindkét verseny lényege egy-egy fiktív nemzetközi jogvitában a peres felek képviseletének ellátása, modellezve a hágai székhelyű Nemzetközi Bíróság eljárását. A verseny ugyanakkor nagyon hasonlít egy ICSID, azaz nemzetközi befektetésvédelmi jogvitára, ezért a verseny jelentősége messze túlmutat annak oktatási hasznain, hiszen a mindennapi ügyvédi gyakorlatban közvetlenül felhasználható tudást is ad a hallgatóknak. A csapatok egy 25-30 oldal terjedelmű nemzetközi jogi jogeset alapján dolgozzák ki a felperesi és alperesi érvelést. A Jessupon egyenként jellemzően 70 oldalas, a Teldersen 40 oldalas angol nyelvű bírósági beadványt szigorú formai kritériumok alapján kell elkészíteni. A szóbeli fordulón a peres felek háromfős, gyakorló nemzetközi jogászokból álló bírói testület előtt adják elő angol nyelvű perbeszédüket. A perbeszédek a bírókkal folytatott párbeszéddé (olykor udvarias vitává) alakulnak, ahol a sikeres szerepléshez a joganyag és policy-érvek teljes körű ismeretén túl kiemelkedő retorikai képességekre és gyors reakciókészségre, valamint a jogászi vitakultúra magas szintű ismeretére is szükség van, mindezt angol nyelven.

A perbeszédversenyeket mint a jogászképzés egyedülálló oktatási és szakmai eseményeit az európai, illetve az amerikai jogászképzésben évtizedek óta kiemelt helyen kezelik. A megkülönbözetett figyelem mögött az a felismerés áll, hogy a perbeszédversenyek alkalmasak a jog gyakorlatban, „akció” során történő tanítására, valamint hozzájárulnak a hallgatók jogászi gondolkodásának, vitakultúrájának és érvelési készségének fejlesztéséhez is.