A római magánjog időszerűsége a XXI. században

A római magánjog időszerűsége a XXI. században
03/09

2017. március 09.

AJK

03/09

2017. március 09. -

AJK


Időpont: 2017. március 9. (csütörtök) 10:00–16:30
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (Budapest V., Egyetem tér 1–3. fszt.)

Program

10.00–12.30: Délelőtti ülés
 • Dékáni köszöntő (Menyhárd Attila dékán)
 • Hamza Gábor (ELTE): Magyar jogtudósok és a brazil magánjogi kodifikáció
 • Jakab Éva (SZTE): A hibás teljesítés dogmatikai útvesztői
 • Földi András (ELTE): A Draft Common Frame of Reference és a római jogi tradíció
 • Szabó Béla (DE): Egy „feltalált” pactumtól egy utaló szabályig – A zálogtárgy használata szabályainak történeti színeváltozásai
 • Pókecz Kovács Attila (PTE): A kivitelezési szerződés szabályozása az új Ptk.-ban –a római építési szerződési praxis fényében
 • Sándor István (ELTE): A fiducia cum amico jogi konstrukciójának továbbélése napjaink bizalmi vagyonkezelési modelljeiben
12.00–12.30 Vita

12:30–14.00: Szünet

14.0016.30: Délutáni ülés
 • Boóc Ádám (KRE): Római jogi elemek az új magyar Ptk. öröklési jogi szabályaiban – kitekintéssel a gyakorlat várható alakulására
 • Siklósi Iván (ELTE): A jogügylet fogalmának történetéhez és jelentőségéhez dióhéjban
 • Jusztinger János (PTE): Tulajdonátruházás adásvétel alapján az új Ptk.-ban és az antik római jogi kazuisztika
 • Kelemen Miklós (ELTE): Hivatalvásárlás vagy korrupció? A suffragium útján történő hivatalszerzés magánjogi vonatkozásai
 • Rigó Balázs (ELTE): A római történelem mint legitimációs eszköz a kora újkori angol politikai gondolkodásban
 • Csizmazia Norbert (ELTE): Quibus modis constituitur ususfructus? – Haszonélvezet alapítása a római jogban és a mai magyar bírói gyakorlatban
16.00–16.30 Vita

Letölthető meghívó