A távoktatás idején szabadon elérhető digitális tankönyvek és jegyzetek

2020.05.20.
A távoktatás idején szabadon elérhető digitális tankönyvek és jegyzetek

Tisztelt Hallgatónk!

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának mintegy félszáz oktatója védett informatikai környezetben való szabad felhasználásra vonatkozó szerzői hozzájáruló nyilatkozatot írt alá az általuk jegyzett tankönyvek és jegyzetek vonatkozásában. A hozzájáruló nyilatkozatok alapján a Kar vezetése az érintett könyvkiadókhoz fordult, kérve az érintett tananyagok digitalizált rendelkezésre bocsátását. A megkeresett kiadók – így az érintett tananyagok oroszlánrészét megjelentető ELTE Eötvös Kiadó, valamint a HVG-Orac és a Wolters Kluwer Kiadó – saját gazdasági-kereskedelmi érdekeiket háttérbe állítva rendelkezésünkre bocsátották a kért tankönyveket és jegyzeteket, amelyek szabad elérhetővé válása így a veszélyhelyzet által nehezített vizsgaidőszakban megkönnyíti Hallgatóink készülését úgy, hogy egyben anyagi terhet is levesz a vállukról.  

A tankönyvek és jegyzetek kizárólag ELTE polgárok számára biztosított, IIG-autentikációt igénylő eléréséhez az Egyetemi Könyvtár és Levéltár által fejlesztett speciális böngésző szükséges, amely kizárólag a dokumentumok megjelenítését teszi lehetővé. A böngésző telepítése, majd annak útján a tananyagok elérése céljából kérjük, látogasson el a https://konyvtar.elte.hu/ekl-bongeszo weboldalra.

A hozzájáruló nyilatkozatot adó szerzők, és a velük egyetértésben és együttműködésben cselekvő Kiadók, Egyetemi Könyvtár, Kari Könyvtár és Informatikai Igazgatóság, akiket ehelyütt is hálás köszönet illet, hiszik és remélik, hogy ezzel a lépéssel is hozzájárulnak a kivételes kihívásokkal teli tanév sikeres teljesítéséhez. 

Budapest, 2020. május 15.

Jó egészséget és sikeres vizsgaidőszakot kíván Önnek: 

Az ELTE ÁJK kari vezetése és oktatói közössége