Antonia Baraggia nyilvános előadása

Antonia Baraggia nyilvános előadása
04/26

2019. április 26. 16:00

ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., 309.)

04/26

2019. április 26. 16:00 -

ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., 309.)


Antonia Baraggia a Milánió Egyetemről „The principle of conditionality in the EU: a controversial tool of governance” címmel tart előadást az Alkotmányjogi Tanszék meghívására. 

Sok szó esik az Európai Unió többszintű válságáról: a gazdasági és monetáris válságtól kezdve a bevándorlási szükséghelyzeten át a demokrácia és jogállam válságáig Lengyelországban és Magyarországon. Az Európai Unió korábban ismeretlen mennyiségű kihívással és feszültséggel küzd, ami megkérdőjelezi az Európai integrációs folyamat természetét és fenntarthatóságát. Az EU krízishelyzetre adott válasza a döntő és majdnem mindenható elvhez vezet: a feltételesség eszközéhez. Az előadás a feltételesség különböző formáit mutatja be (gazdaság, költségvetési, jogállami), amelyeket az Európai Unió válsághelyzeteinek kezelésére használtak vagy javasoltak. 

Antonia Baraggia a Milániói Egyetem adjuktusa, a Nemzeti és Szupranacionális Közjog Tanszéken. A fiskális föderalizmusról és szocális jogokról szóló, Cariplo Alapítvány által támogatott CONFEDERAL kutatás vezetője. Vendégkutató volt a Fordham University School of Law és az Institute of Federalism (University of Fribourg) intézményekben. PhD fokozatát a Torinói Egyetemen Szerezte. A Younger Comparativists Committee (YCC), American Society of Comparative Law végrehajtó bizottságának tagja. Kutatásai elsősorban a bíróságok szerepére, a gazdasági és pénzgyüi válságra, a szociális és gazdasági jogokra, a pénzügyi föderalizmusra koncentrálnak, összehasonlító szempontból. Három könyv és számos cikk szerzője angol és olasz nyelven.