Az agrárjog jogintézményeinek magán- és közjogi, illetőleg nemzetközi és uniós jogi beágyazottsága; új feszültségviszonyok a szabályozásban és a doktrínában

Az agrárjog jogintézményeinek magán- és közjogi, illetőleg nemzetközi és uniós jogi beágyazottsága; új feszültségviszonyok a szabályozásban és a doktrínában
05/16

2017. május 16.

AJK

05/16

2017. május 16. -

AJK


Időpont: 2017. május 16. (kedd) 10:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (Budapest V., Egyetem tér 1–3. fszt.)

Program

10:00–10:15 Dékáni köszöntő – MENYHÁRD ATTILA (ELTE) 
10:20–10:40 CSÁK CSILLA (ME): A mezőgazdasági földhasználat szerepe a társadalmi innovációs folyamatokban
10:45–11:05 FODOR LÁSZLÓ (DE): A települési szint szerepe a hazai agrár-környezetvédelmi szabályozásban
11:10–11:30 HEGYES PÉTER (SZE): Az állami tulajdonú földeken fennálló vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának kérdései
11:35–11:55 HORVÁTH GERGELY (SZIE): Az agrár-biotechnológia jogi felelősség-telepítési kérdései
12:00–12:20 SZILÁGYI EDE (ME): A határon átnyúló mezőgazdasági földszerzés aktuális kérdései

12:25–12:50 Vita
12:50–14:00 Ebédszünet

14:05–14:25 KÓKAI-KUNNÉ SZABÓ ÁGNES KATALIN (KGRE): Az agrártermékek eredetvédelme a Lisszaboni Megállapodástól az FM Eredetvédelmi Programjáig
14:30–14:50 RÉTI MÁRIA (ELTE): A föld- és talajvédelem jogi szabályozása; a szabályozás komplexitása, fő jellemvonásai
14:55–15:15 BAK KLÁRA (ELTE): Az agrárszövetkezetről, mint az agrárvállalkozások meghatározó formájáról
15:20–15:40 PAPIK ORSOLYA (ELTE): A mezőgazdasági haszonbérleti szerződések
15:45–16:05 KURUCZ MIHÁLY (ELTE): Az élelmiszerjog jogintézményeinek komplexitása

16:05–16:55 Hozzászólások és vita a délelőtti és délutáni előadásokról
16:55–17:00 Zárszó – KURUCZ MIHÁLY (ELTE)

Letölthető meghívó