Az állam szerepe magánjogi jogviszonyokban

Az állam szerepe magánjogi jogviszonyokban
10/05

2017. október 05. 09:00

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. fszt.)

10/05

2017. október 05. 09:00 -

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. fszt.)


Az állam szerepe magánjogi jogviszonyokban címmel rendeznek konferenciát az Állam- és Jogtudományi Karon.

Az ELTE ÁJK alapításának 350. évfordulóját a kar jubileumi konferenciasorozattal is ünnepli. A konferenciákat minden alkalommal másik tanszék szervezi, együttműködésben más egyetemek társtanszékeivel, ill. társintézményekkel. A 2017. október 5-i rendezvény gazdája az ÁJK Polgári Jogi Tanszéke, együttműködésben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem társtanszékével.

Ez alkalommal állam és magánjog kapcsolata kerül a fókuszba. Milyen magánjogi dilemmák merülhetnek fel az állami tagságú gazdasági társaságoknál? Mi a szerepe a szerződés jogintézményének az állami feladatok ellátása során? A közjegyző a közhatalmat testesíti meg? Mik a jogegyenlőség magánjogi és közjogi aspektusai? Mi az állam szerepe a szerzői jog gyakorlatában? Közjogi vagy magánjogi állam? Mik a fogyasztóvédelmi célú állami beavatkozás tényleges okai és keretei a szerződési jogban?

Az előadásokat vita követi.

Program