Az épített jog szuverenitása

Az épített jog szuverenitása
05/12

2021. május 12.

online (MS Teams)

05/12

2021. május 12. -

online (MS Teams)


Online konferenciát tart az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport.

Az ÁJK-n működő kutatócsoport a kontinens regionális fejlődésének tükrében a 19. századi Habsburg Birodalom és az Osztrák–Magyar Monarchia keretei között alkotmányos helyét kereső Magyarország jogalkotási, jogalkalmazási, jogtudományi önállóságának vizsgálja. Rendszeresen konferenciákat rendez, ahol a fiatal kutatók és a felfedező kutatások bemutatkozhatnak. Az előadók ez alkalommal építészet és jog kapcsolatát tárják fel az adott időszakban.

Program

9.00–9.10: A résztvevők köszöntése
Mezey Barna, az MTA doktora, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) vezetője
Megyeri-Pálffi Zoltán tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH), a konferencia szakmai programjának szervezője
9.10–9.30: A hatalom architektúrája
Megyeri-Pálffi Zoltán tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)
9.30–9.50: A polgári korszak bíróságainak megszervezése
Balogh Judit egyetemi docens, DE ÁJK Jogtörténeti Tanszék
9.50–10.10: Historizálás és historizmus – Az építészeti mintakövetés variációi
Marótzy Katalin egyetemi docens, BME ÉPK Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
10.10–10.30: Igazságügyi épületek tervpályázatai Magyarországon 1903–1916 között
Székely Márton műemlékvédelmi szakértő, Mathias Corvinus Collegium
10.30–10.50: A bírósági épületek állatdíszei. Az állatábrázolások és az igazságszolgáltatás kapcsolata
Bódiné Beliznai Kinga egyetemi docens, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

10.50–11.00: Vita

11.00–11.20: „Ezen monumentális templom…” Az USA legfelsőbb bíróságának épülete
Beke-Martos Judit tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)
11.20–11.40: Az épített jog szuverenitása az óceániai államokban, különös tekintettel Ausztráliára
Domaniczky Endre vezető kutató, Mádl Ferenc Intézet, együttműködő kutató, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)
11.40–12.00: Építészeti kérdések az 1843. évi börtönügyi javaslatokban
Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)
12.00–12.20: Infrastruktúrafejlesztés a közteherviselésért. Adalékok a reformkori úthálózat fejlesztéséhez
Heil Kristóf Mihály tudományos segédmunkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)
12.20–12.40: Községháza-építészet a dualizmus korában
Brunner Attila művészettörténész, levéltáros, Budapest Főváros Levéltára
12.40–13.00: Idegen jogrendszerek hatása a magyar épített környezet védelmének jogszabályi és intézményi hátterére
Völgyesi Levente egyetemi docens, PPKE JÁK Jogtörténeti Tanszék

13.00–13.10: Vita

13.10: A konferencia lezárása
Mezey Barn, az MTA doktora, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) vezetője
Megyeri-Pálffi Zoltán tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH), a konferencia szakmai programjának szervezője

A konferenciára ide kattintva csatlakozhatnak be, a programfüzet ezen a linken keresztül érhető el.