Dékáni körlevél

2020.03.13.
Dékáni körlevél
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának vezetése és oktatói-kutatói közössége mindent megtesz, hogy a hallgatóink a Kormány által elrendelt egyetemlátogatási tilalom alatt is a lehető legmagasabb színvonalon folytathassák a tanulmányaikat, valamint vizsgakötelezettségeiket lehetőség szerint az általuk előre tervezett időpontokban teljesíthessék.

Mindezek szellemében a Kar vezetése a következő döntéseket hozta:

  1. A Kar 2020. március 23. napjától az eddig is használt e-learning felületeken (Neptun/Moodle/Canvas) megvalósuló távoktatásra áll át. A távoktatás pontos módjáról az egyes kurzusok tekintetében a kurzusok oktatói fognak legkésőbb 2020. március 20-ig tájékoztatást adni az adott kurzust fölvett hallgatóknak.
  2. A küszöbön álló szakdolgozatvédések, a szakdolgozatvédéshez még szükséges vizsgák, valamint Erasmus-vizsgák megtartása Skype-on, vagy más videotelefonra alkalmas eszközön történik. Ennek részleteit az egyes tanszékek egyeztetik az érintett hallgatókkal.
  3. A záróvizsga-előkészítő kurzusok egyes tantárgyakhoz tartozó elektronikus tananyagát 2020. március 16-tól elérhetővé tesszük a Kar által használt e-learning felületeken (NMS/Moodle/Canvas). Ezzel egyidejűleg Moodle/Canvas fórumot nyitunk, amelyen valamennyi záróvizsgára készülő hallgató kérdéseket tehet föl a záróvizsga-előkészítő kurzusok eredetileg tervezett idősávján kívüli időpontban is. A fórum által teremtett online konzultációs lehetőség további intézkedésig határozatlan ideig tart. 
  4. A záróvizsgák időpontjának esetleges elhalasztásáról, illetve megtartásuk módjáról 2020. március 20-ig hoz döntést a Kar vezetése, a fenntartóval és a többi jogi karral, valamint a HÖK-el való egyeztetést követően. A döntésig is kérjük, hogy az érintett hallgatók az eredeti menetrend szerint folytassák készülésüket a záróvizsgára.
  5. A Kar a Kormány rendeletének kihirdetését követő napon megállapodást kötött jogi adatbázis-szolgáltatókkal arról, hogy hallgatóink a veszélyhelyzet időtartama alatt ingyenesen és az egyetemi IP-címeken kívül is működő hozzáférést kapjanak az órákra és a vizsgákra való készülést lehetővé tevő jogi adatbázisokhoz. A hozzáférés módjáról szintén külön tájékoztatást kapnak hallgatóink.

2020. március 13.

Dr. Sonnevend Pál
s.k.dékán