Devalválódott munkaügyi kapcsolatok

Devalválódott munkaügyi kapcsolatok
11/16

2016. november 16.

AJK

11/16

2016. november 16. -

AJK


Az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének konferenciája

Magyarországon negyedszázaddal a rendszerváltozás, valamint 12 évvel az EU-csatlakozás után a munkaügyi kapcsolatok mind a feltételezett hazai elváráshoz, mind uniós tagállami összehasonlításban nem töltik be ágazati és munkáltatói szintű funkciójukat, országos léptékben pedig azt a társadalmi szerepet, amellyel a kormányzatot befolyásolhatnák a jogalkotásban. Konferenciánk figyelemmel e jelenség eredőire – interdiszciplináris megközelítésben – a szociálpszichológia, a jogszociológia és a munkajog tudományának dimenziójából tárja fel és elemezni a munkaügyi kapcsolatok devalválódásához vezető döntő körülményeket. Aminek következménye – többek között – a rugalmasabb foglalkoztatási feltételek kizárólag a kollektív szerződésben történő megvalósításának gyakorlati kétségei mellett a tömeges munkavállalói kiszolgáltatottság. Amelyre mégsem az összefogás a válasz...

Időpont: 2016. november 16.
Helyszín: Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)

Meghívó / Program