Egy európai fenntartható alkotmányos pluralizmus felé. Az EJEB és az alkotmánybíróságok.

Egy európai fenntartható alkotmányos pluralizmus felé. Az EJEB és az alkotmánybíróságok.
05/04

2021. május 04. 16:00

online

05/04

2021. május 04. 16:00 -

online


Az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke – a Nemzetközi Jogi Tanszékkel együttműködésben – tudományos műhelyvitát rendez Davide Paris (University of Foggia) „Towards a sustainable constitutional pluralism in Europe. Constitutional courts and the European Court of Human Rights.” című tanulmányáról.

Opponens: Sonnevend Pál
A vitát vezeti: Bodnár Eszter

A tudományos műhelyvita-sorozat szakmai vezetője Dezső Márta professzor emerita.

A kézirat angol nyelvű és a vita is angol nyelven zajlik.
Regisztráció.

Az esemény megvalósulását az ELTE Tudományos Tanácsa támogatása tette lehetővé.