Egyetemi és kari kitüntetések az ÁJK-n

2017.10.02.
Egyetemi és kari kitüntetések az ÁJK-n
Kollégáink a kari és az egyetemi évnyitó keretében vehették át az elismeréseket. Minden díjazottnak, kitüntetettnek gratulálunk!

Egyetemi kitüntetésben részesültek:

Az Egyetem Szenátusa 

 • Eötvös-gyűrűt adományozott Dr. Vékás Lajos akadémikus, a Polgári Jogi Tanszék professor emeritusa részére;
 • ELTE Emlékérmet adományozott Dr. Kisfaludi András leköszönő általános rektorhelyettes, egyetemi tanár, a Polgári Jogi Tanszék oktatója részére;
 • Pro Universitate Emlékérem Ezüst fokozatát adományozta Magyariné Horváth Ágnes, a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék tanszéki előadója részére; 
 • Pro Universitate Emlékérem Bronz fokozatát adományozta Molnárné Tóth Ildikó, a Tanulmányi Hivatal volt előadója részére; 
 • ELTE Szenátusi Érdemérmet adományozott Dr. Gosztonyi Gergely, leköszönő rektori kabinetvezető, a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék adjunktusa részére; 
 • Címzetes egyetemi docens címet adományozott Dr. Beszteri Sára nyugalmazott államtitkár, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója és Dr. Gál Judit tanácselnök bíró, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.
 • Professor emeritus címet adományozott Dr. Szilágyi Péter, a Jog- és Társadalomelméleti Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetése

 • Rektori Dicséretben részesítette Szabó Ivettet, a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék tanszéki előadóját; 
 • Pro Ingenio Elismerő Oklevelet adományozott Dr. Hoffman István, a Közigazgatási Jogi Tanszék habilitált egyetemi docense részére;
 • Mária Terézia Emlékérem Ezüst fokozatát adományozta Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, a hallgatói ügyek rektori biztosa, az Alkotmányjogi Tanszék adjunktusa részére.

Kari kitüntetésben részesültek:

Az Állam- és Jogtudományi Kar

 • Lippay-díjat adományozott Dr. Székely László egyetemi adjunktus részére;
 • Lósy-díjat adományozott Meszéna Gabriella gondnokságvezető részére;

Ezüst Eötvös Emlékéremben részesítette:

 • Dr. Borsos-Szabó Ágnest, a Tudományszervezési Csoport szerkesztő-lektorát; 
 • Dr. Képes Györgyöt, a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék adjunktusát; 
 • Dr. Tóth Csabát, a Politikatudományi Intézet adjunktusát;
 • Tuska Noémit, a Gazdasági Hivatal hivatalvezető-helyettesét;

Pro Facultate Emlékérmet adományozott:

 • Dr. Lengyel Zoltán irodavezető ügyvéd részére;
 • Martin Ebers megbízott oktató részére;
 • Hajnóczy-díjat adományozott:
 • Bazánth Barbara joghallgató részére;
 • Buda Zolta joghallgató részére;
 • Budai Mihály Egon joghallgató részére;
 • Cseh Kristóf joghallgató részére;
 • Mordivoglia Clio joghallgató részére;
 • Pollok Zsófia Csenge joghallgató részére;
 • Pszilosz Regina joghallgató részére;
 • Varga Yvett joghallgató részére.

A Nívódíj Állandó Bizottság Nívódíjat adományozott:

 • Dr. Földi András tanszékvezető egyetemi tanár részére, az Összehasonlító jogtörténet címmel, 2014-ben az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában megjelent egyetemi tankönyv alkotó szerkesztőjének;
 • Dr. Varga István tanszékvezető egyetemi tanár részére, A polgári nemperes eljárások joga 2. kiadás címmel 2013-ban, az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában megjelent egyetemi tankönyv alkotó szerkesztőjének.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült:

 • Bartuszek Lilla Judit joghallgató;
 • Csatári Orsolya joghallgató;
 • Gáspár Kristóf politológus hallgató;
 • Hodula Máté joghallgató;
 • Szalai Flóra joghallgató;
 • Szécsényi Gergely joghallgató;
 • Varga Yvett joghallgató;
 • Vigh Márta joghallgató;
 • Zsingor András joghallgató.

A kitüntetések átadása

A kitüntetések átadása

0

/

0

0

/

0