Egyetemi tanári kinevezések a Karon

2023.09.12.
Egyetemi tanári kinevezések a Karon
Magyarország köztársasági elnöke 2023. szeptember elsejével egyetemi tanárrá nevezte ki Dr. Gárdos-Orosz Fruzsinát, az Alkotmányjogi Tanszék és Dr. Kajtár Gábort, a Nemzetközi Jogi Tanszék oktatóját. Az ünnepségre szeptember 5-én, a Sándor-palotában került sor.

Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina
Szakmai pályafutását 2003-ban, a végzést követően (ELTE ÁJK és Bibó István Szakkollégium) a Budapest Airportnál jogi előadóként kezdte, majd Kukorelli István alkotmánybíró törzskarában rövidesen az Alkotmánybíróság munkatársa lett. 2004 és 2013 között 7 évig dolgozott a bírói stábban majd a Főtitkárságon. Elvégezte a CEU Comparative Constitutional Law LLM képzését, majd 2007-ben szakvizsgát tett, 2011-ben PhD-fokozatot szerzett a Széchenyi István Egyetemen. 2003 óta oktat, 2014-től az MTA Jogtudományi Intézetben kutat és az NKE főállású egyetemi docense. 2017 szeptemberétől az MTA TK Jogtudományi Intézet igazgatója, emellett 2018-tól az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékén részállású egyetemi docens. A karon 2020-ban habilitált, jelenleg a TDT elnökhelyettese, az Alkotmányjogi TDK szakfelelőse, Kari Tanács tag, a tanszéki tehetséggondozásért kiemelt felelősséget érző oktató és jelentős nemzetközi tudományos eredményeket felmutató kutató. Oktatási tevékenységet graduális és posztgraduális képzésben az alkotmányjog, alkotmányelmélet, összehasonlító alkotmányjog területén végez, szűkebb kutatási területe az alkotmánybíráskodás elmélete és gyakorlati megvalósulása, illetve az alapvető jogok intézményes védelme. Az utóbbi években kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a 2010 utáni magyar jogrendszer jellemzőinek vizsgálatára összehasonlító kontextusban, önállóan, résztvevő kutatóként vagy pályázati finanszírozásból megvalósuló csoportos kutatási projektek vezetőjeként. Kutatási tevékenységet négy nyelven (magyar, angol, francia, német) folytat.

Dr. Kajtár Gábor
2004-ben az ELTE ÁJK jogász szakán, 2006-ban pedig politológia szakán szerzett summa cum laude, illetve kitűnő minősítésű diplomát. Tanulmányai közben egy évig a rotterdami Erasmus Egyetemen hallgatott jogot (2001/2002). 2004–2008 között PhD-hallgatóként kutatott a Nemzetközi Jogi Tanszéken. 2006/2007-ben a University of Cambridge jogi karán tanult, ahol nemzetközi és európai jogból szerzett LLM fokozatot. 2009 óta a Nemzetközi Jogi Tanszék TDK-felelős oktatója és az ELTE Jessup, majd Telders perbeszédcsapatának felkészítő oktatója. Kiemelt hangsúlyt helyez a tehetséggondozásra, eddig 10 diákja nyert I. helyezést OTDK-n, Jessup csapata 2019-ben megnyerte a világbajnokságot, Telders csapatai 2019-ben és 2022-ben Európa bajnoki címet szereztek. Tehetséggondozói munkájáért Mestertanár elismerésben és Pro Ingenio Nívódíjban részesült. 2015/2016-ban egy évet a Harvard Egyetem jogi karán töltött kutatóként, 2017-ben a heidelbergi Max Planck Intézet, 2018-ben a cambridge-i St. Edmunds College, 2019-ban pedig a cambridge-i Lauterpacht Intézet vendégkutatója volt. 2019-ben habilitált és 2020-ban nevezték ki egyetemi docensnek. 2018–2021 között MTA Bolyai ösztöndíjban részesült. Több nemzetközi szinten elismert tudományos publikáció vezető szerzője és szerkesztője. 2021 óta az Annales Sectio Iuridica főszerkesztője, valamint a Magyar Jogász Egylet szakágvezetője. 2014 óta a Kari Tanács tagja, 2022. szeptembere 1-től az ELTE ÁJK tudományos dékánhelyettese.

A kinevezésekhez gratulálunk!