Elhunyt Pásztory Balázs

2021.09.08.
Elhunyt Pásztory Balázs
2021. augusztus 10-én, életének 86. évében elhunyt Pásztory Balázs ügyvéd, az ELTE tiszteletbeli tanára, az Állam- és Jogtudományi Kar oktatója.

A Pénzügyi Jogi Tanszék munkájába 2007-ben kapcsolódott be az „Introduction to the International Capital Markets” c. kurzus elindításával, amit közel másfél évtizedig számos alkalommal tartott mind az őszi, mind a tavaszi szemeszterben. 2016-ban jelent meg az Introduction to the International Capital Markets című könyve az Eötvös Kiadónál.

Pásztory Balázs Budapesten született 1936. augusztus 1-jén, 1948-tól kezdődően az Egyesült Államokban élt. Jogi diplomáját 1961-ben szerezte a Harvard Egyetemen, és ezt követően New Yorkban praktizált, közben 1965-ben posztgraduális fokozatot szerzett a New York Egyetemen. A tőkepiacok nemzetközileg elismert szakértője volt. 

Több mint öt évtizedig volt az Ügyvédi Kamarák Nemzetközi Szövetségének tagja, a szervezet Üzleti Jog Szekciójának alelnöke, majd elnöke, később a szervezet egyik alelnöke (LPD Division Chair, 1989–90), a Kelet-Európai Fórum elnöke. A szervezet örökös tagjává választotta. 1981-ben másodmagával indítványozta a Magyar Ügyvédi Kamara felvételét a szervezet tagjai közé; az egykori szocialista blokk ügyvédi kamarái közül a magyar vált elsőként a szervezet tagjává. 

A rendszerváltozást követően, megtartva New York-i praxisát, Budapesten is folytatott jogi tanácsadói tevékenységet. Jelentős mértékben járult hozzá az Egyesült Államok és Magyarország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez.