Elismeréseket adott át az OTDT oktatóinknak

2023.11.28.
Elismeréseket adott át az OTDT oktatóinknak
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2023. november 24-én tartotta kitüntetésátadó ünnepi ülését a 36. OTDK befejezése alkalmából, a Zeneakadémia Nagytermében. Az ülésen több oktatónk is jeles kitüntetésben részesült.

Weiszburg Tamás, az OTDT elnöke adta át a Honoris Causa Pro Scientia Aranyérmeket, amelyet minden OTDK évében az a három személy kap meg, akik kiemelkedően sokat tesznek a tehetséggondozásért és a TDK-ért. Az idei kitüntetettek közül ketten is az ELTE oktatói: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, az OTDT alelnöke, a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék egyetemi tanára, valamint Dr. Vékás Lajos egyetemi tanár, akadémikus, az MTA korábbi alelnöke, a Polgári Jogi Tanszék professor emeritusa. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács azoknak a kiemelkedő iskolateremtő professzoroknak, kutatóknak, közéleti személyiségeknek ítéli meg a kitüntetést, akik példamutatóan segítették a magyar felsőoktatás műhelyeiben folyó diáktudományos munkát, továbbá sokat tettek a hallgatók, valamint az őket segítő, velük együttműködő oktatók, kutatók társadalmi és szakmai elismerése érdekében.

Mestertanár Aranyérmet kapott Dr. Hack Péter egyetemi tanár, a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék vezetője és Dr. Mándi Tibor egyetemi docens, a Politikatudományi Intézet igazgatóhelyettese. A kitüntetést a kiemelkedő, a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására alapították mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibonta­koz­tatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.

Gratulálunk kollégáinknak!