ELTE-s győzelem az idei nemzetközi jogi versenyen

2020.10.13.
ELTE-s győzelem az idei nemzetközi jogi versenyen
Cserép Andor, az ELTE ÁJK harmadéves joghallgatója nyerte a X. Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Versenyt, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban rendezett szóbeli döntőn.

Az idei jogvita két, egymástól egy keskeny tengerszoros által elválasztott állam között zajlott. Az első forduló jogesete a következő kérdéseket érintette: rendelkeznek-e az őshonos népek nemzetközi jogi jogalanyisággal, kizárhatja-e a kormányon lévő többségi nép a területén élő őshonos népet földjükön található erőforrásaik használatából, jogszerű-e a szomszéd állam által emiatt indított humanitárius intervenció vagy éppen minősíthető-e fegyveres támadásnak az ADIZ zónában lezajlott incidens. A második és harmadik fordulók jogesete a nemzetközi szerződési jog területéhez kapcsolódott, különös tekintettel a fenntartások tételéhez való joghoz kétoldalú megállapodások esetén. Miután az egyik állam a saját parti tengerén létrehozott egy mesterséges szigetet, és oda halászokat és egy katonai alakulatot telepített, vizsgálni kellett e cselekmények jogszerűségét a tengerjog szerint. Végezetül felmerültek nemzetközi humanitárius jogi kérdések is, mivel a szomszédos állam a mesterséges szigetet megszállta és elkezdte azt megsemmisíteni, miközben az oda telepített halászokat és katonákat saját területén tartotta fogva.

Az Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny minden évben megrendezésre kerül. A verseny egy intézményen belüli és két intézményközi fordulóból áll, melyek közül kettő írásbeli, egy pedig szóbeli. A versenyen a résztvevők egy komplex, fiktív jogesettel kapcsolatban feltett kérdések alapján adnak számot tudásukról és érvelési képességeikről.
A szóbeli döntőbe jutott diákok jeles eredményt kapnak nemzetközi jogból. A versenyről az ELTE ÁJK részéről delegált szervezőktől, dr. Kajtár Gábortól vagy dr. Sulyok Katalintól, a Nemzetközi Jogi Tanszék oktatóitól lehet tájékozódni.