"ELTE Sikerek" : Stumpf István

04/03

2019. április 03. 18:30

ELTE Aula Magna (1053, Budapest, Egyetem tér 1-3.)

04/03

2019. április 03. 18:30 -

ELTE Aula Magna (1053, Budapest, Egyetem tér 1-3.)


Az ELTE falai közül kikerült, ismert személyek beszélnek munkájukról, sikereikről és ELTE-s kötődésükről azon az előadássorozaton, amelyet "ELTE Sikerek” címmel rendez az ELTE Alumni Központ. A sorozat következő előadója Stumpf István magyar jogász, politológus, aki két gondolatot is üzen az érdeklődőknek. 

Prof. Dr. Stumpf Istvánt az Országgyűlés 2010. július 23-án választotta az Alkotmánybíróság tagjává. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1982-ben jogi, majd 1985-ben a Bölcsészettudományi Karon szociológus diplomát, 1996-ban politikatudományi PhD fokozatot szerzett. A következő években tanulmányait az Egyesült Államokban folytatta a German Marshall valamint az IREX ösztöndíjasaként (Harvard University, Kennedy School of Government, GWU, Graduate School of Political Management) 1982-ben megalapította, majd 1988-ig vezette az ELTE Bibó István Szakkollégiumát; az első magyar think tank, a Századvég Politikai Iskola alapítója, majd vezetője volt két évtizeden keresztül (1991–1998, 2002-2010).

Erős közösség nélkül nincs sikeres nemzet. A tudás a legfontosabb tőke, a tehetség felkarolása az oktatás egyik fontos feladata.

1998-2002 között a miniszterelnök helyetteseként a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszteri posztot töltötte be.1987-től az MTA Politikai Tudományok Intézetének tudományos főmunkatársa. Egyetemi tanárként jelenleg a Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékén, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán oktat. Számos akadémiai és szakmai szervezet (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe; International Political Science Association, European Judicial Network) valamint szerkesztőbizottság tagja (Századvég; Nemzeti Érdek; Politikatudományi Szemle; Falu), az Új Magyar Közigazgatás szerkesztőbizottságának elnöke. Szerzőként és szerkesztőként több tanulmányt és önálló kötetet jegyez a politikai szocializáció, pártok, választási rendszerek, alkotmányos rendszer és kormányzati politikák, hatalommegosztás és jogállamiság területéről. Legutóbbi monográfiája 2017 decemberében jelent meg„ Reinventing Government: Constitutional Changes in Hungary” címmel a Gondolat Kiadó gondozásában.

 

I. Megköveteli magának és megadja másnak a minden embernek kijáró tiszteletet, de megkülönböztetett tiszteletet, sem magának semmi címet nem követel, másnak pedig úrvoltáért, sem vagyonáért, sem hatalmáért, sem befolyásáért, sem ruhájáért megkülönböztetett tiszteletet nem ad, csak tisztességéért, vagy érdeméért; senki emberfia előtt meg nem alázkodik, alázatoskodó megszólítási és köszönési módokat szájára nem vesz.

(Bibó István, A szabadságszerető ember tízparancsolata)

Az "ELTE Sikerek" előadássorozat keretében az előadók munkájáról, legújabb törekvéseiről, eredményeiről hallhatunk, esetenként megtudhatjuk azt is, ki hogyan emlékszik vissza az egyetemen töltött évekre, oktatókra. Milyen szerepet játszott az életében, a karrierje későbbi alakulásában egyetemünk? Mit gondol sikerről és értékekről? Milyen útmutatást adna azoknak, akik most építik a saját vagy gyermekük karrierjét? Az előadások végén lehetőség nyílik kérdések feltevésére is.

A sorozat védnökei: Borhy László rektor, Scheuer Gyula kancellár, Berend T. Iván tiszteletbeli védnök, az MTA korábbi elnöke, Hudecz Ferenc korábbi rektor.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációköteles

Beszámolók a korábbi előadásokról: Lovász LászlóTölgyessy PéterPersányi MiklósNagy TímeaLackfi JánosBéres JózsefBarabási Albert-LászlóFreund TamásWinkler Márta, és Bojár Gábor.

ELTE Alumni 
Facebook