Fernand Braudel Senior ösztöndíjas Bárd Petra

2021.07.06.
Fernand Braudel Senior ösztöndíjas Bárd Petra
Bárd Petra, a Kriminológiai Tanszék habilitált egyetemi docense elnyerte a rangos Fernand Braudel Senior ösztöndíjat, és 2021 szeptembere és 2022 júniusa között a firenzei European University Institute (EUI) Jogi Tanszékén végez majd kutatást.  

Kutatási témája a tagállamok közötti büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés, szűkebb kutatási kérdése pedig az, hogy a kölcsönös bizalom és a kölcsönös elismerés elvét hogyan befolyásolhatja a jogállamiság elvének esetleges tagállami megsértése. Habilitációs támáját továbbgondolva, vizsgálódásai során Bárd Petra a hangsúlyt az igazságszolgáltatás szerepére és a bírói szerepvállalás korlátaira helyezi, azaz azt tekinti át, hogy a többszintű alkotmányos térség különböző szintjein elhelyezkedő bíróságok milyen esetekben milyen következményeket fűzhetnek a jogállamiság elvének megsértéséhez, és hogyan tudják ellátni alapjogvédelmi feladatukat a határokon átívelő büntetőügyekben, különös tekintettel a tisztességes eljárás elvére. 

Firenzei tartózkodása során Bárd Petra két, a jogállamisághoz kapcsolódó kurzusban is szerepet vállal társoktatóként. 

Bárd Petra néhány korábbi írása a témában: 

 • Ballegooij van, W. and P. Bárd, ‘Mutual recognition and individual rights, Did the court get it right?’, (2016) 7 New Journal of European Criminal Law 4, 439–464 
 • Bárd P., Az európai elfogatóparancs Magyarországon (Országos Kriminológiai Intézet, 2015) 
 • Bárd P., ‘Saving EU Criminal Justice. Proposal for EU-wide supervision of the rule of law and fundamental rights’, (2018) CEPS Paper in Liberty and Security in Europe  
 • Bárd P., ‘Mentőöv az uniós büntető igazságszolgáltatásnak: a jogállamiság és az emberi jogok érvényesülésének felügyeletére irányuló javaslat’, (2019) Miskolci Jogi Szemle, 2. különszám, 1. kötet, 63–72 
 • Bárd P. and W. van Ballegooij, ‘Judicial independence as a pre-condition for mutual trust? The CJEU in Minister for Justice and Equality v. LM’, (2018) 9 New Journal of European Criminal Law 3, 353–365 
 • Bárd P. and W. van Ballegooij, ‘The effect of CJEU case law concerning the rule of law and mutual trust on national systems’, in V. Mitsilegas, A. di Martino and L. Mancano (eds), The Court of Justice and European Criminal Law: Leading Cases in a Contextual Analysis(Hart, 2019), 455–467 
 • Bárd P., S. Carrera, E. Guild and D. Kochenov (with thematic contribution by W. Marneffe), An EU mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights (Center for European Policy Studies, 2016) 
 • Bárd P. and A. Śledzińska-Simon, ‘Rule of law infringement procedures – A proposal to extend the EU’s rule of law toolbox’, (2019) CEPS Papers in Liberty and Security in Europe 
 • Bárd P. and A. Śledzińska-Simon, ‘On the principle of irremovability of judges beyond age discrimination: Commission v. Poland’, (2020) 57 Common Market Law Review 5, 1555–1584 
 • Kochenov, D. and P. Bárd, ‘The Last Soldier Standing? Courts Versus Politicians and the Rule of Law Crisis in the New Member States of the EU’, (2019) 1 European Yearbook of Constitutional Law, 243–287 
 • Śledzińska-Simon, A. and P. Bárd, ‘The Teleos and the Anatomy of the Rule of Law in EU Infringement Procedures’, (2019) 11 Hague Journal on the Rule of Law, 439–445