Hack Péter

Dr. Hack Péter egyetemi tanár
PhD

 

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
tanszékvezető

 

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu
Önéletrajz: pdf
Névjegy: VCard

 

Email: hpeter@ajk.elte.hu
Telefon: 411-6500/2735
Cím: 1053 Egyetem tér 1-3.
Szoba: E. 219.
Fogadóóra: Hétfő: 12:00–14:00

A Kar képzésein oktatott tárgyak:

 • Büntető eljárásjog előadás és gyakorlat.
 • Retorika a büntetőperben (fakultatív kurzus)
 • A büntető igazságszolgáltatás szervezete és működése (rendőrség, ügyészség, bíróság, ügyvédség) (Büntetőjogi modul)
 • Transitional Justice (angol nyelven alternatív kurzus magyar hallgatóknak és külföldi ERASMUS hallgatóknak)
 • Büntetőeljárás és a büntető igazságszolgáltatás szociológiája (Kriminológia MA képzés)

Főbb oktatási tevékenység:

 • Előadások és gyakolatok büntető eljárási jog témaköréban nappali és levelező tagozaton.
 • Évfolyam,- és szakdolgozatok témavezetése.
 • Részvétel az angol nyelvű ERASMUS oktatásban.
 • Doctorate in Cultural and Global Criminology – Erasmus Mundus programban témavezetés.
 • Jogi Továbbképző Intézet oktatásában részvétel.
 • PhD képzésben részvétel (előadások, témavezetés)
 • Oktatás a Kriminológia MA szakon.
 • Bibó Szakkollégium Büntetőjogi Műhely vezetése és kurzusok tartása.
 • Mathias Corvinus Collegiumban kurzus tartása.
 • A Joghallgatók Önképző Köre szervezésében kurzus tartása.

Főbb kutatási területek:

 • A büntető igazságszolgáltatás szervezete
 • Az emberi jogok érvényesülés a büntető eljárásban.
 • Az átmenet igazságszolgáltatásának joga.
 • A korrupció elleni fellépés jogintézményei