Helmut Koziol vendégelőadása

Helmut Koziol vendégelőadása
03/21

2019. március 21. 16:00

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., fszt.)

03/21

2019. március 21. 16:00 -

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., fszt.)


Univ.-Prof. i.R. Dr. Dr. h.c. Koziol professzor a European Centre of Tort and Insurance Law igazgatóhelyettese a The Flexible System – the Happy Medium in Legislation and Theory címmel tart angol nyelvű előadást. 

Előadásában azt elemzi majd, hogy a magánjog miként tud megbirkózni az általa szabályozni kívánt életviszonyok sokféleségével. A feladat rendkívül nehéz és folyamatosan felveti a legjobb szabályozási módszer kérdését. Az európai jogalkotó mind ez idáig jellemzően két megoldást alkalmazott: egyrészt az egzakt és részletes, másrészt a rugalmas, bírói értelmezésre szoruló normákkal való szabályozás módszerét. Mindkét metódus komoly hiányosságokban szenved, ami folyamatosan egy jobb megoldás keresésére ösztönöz.

Helmut Koziol professzor úr az ECTIL igazgatóhelyettese. Jogi tanulmányait a grazi egyetemen végezte, majd 1967-ig a bonni egyetemen oktatott polgári jogot. 1967-től a linzi, majd 1970-től egészen nyugdíjba vonulásáig a bécsi jogi kar egyetemi tanára volt. Az ELTE 2013 májusában avatta díszdoktorává.