Információk a vizsgaidőszakról, elérhetőségek

2022.11.30.
Információk a vizsgaidőszakról, elérhetőségek
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetése módosította a 2022/2023-as tanév rendjét, és ezzel egyidejűleg döntés született arról, hogy az Állam- és Jogtudományi Karon jelenléti vizsgáztatásra a Kecskeméti utcai épület használható. Online vizsgaalkalmakról a hallgatók a Neptun rendszerben kaptak tájékoztatást.

Vizsgajelentkezés 2022. december 8-án és 9-én lesz.
A vizsgaidőszak 2022. december 19-től 2023. február 11-tart.
A szóbeli záróvizsgák 2022. december 6-tól – jelenléti formában – a Kecskeméti utcai épületben zajlanak.

2022. december 5. és 2023. február 24. között az Állam- és Jogtudományi Kar tanszékeinek, hivatali és más szolgáltató szervezeti egységeinek személyes elérhetőségei:
(Személyes ügyintézés előtt javasolt a munkatársakat e-mailen, telefonon vagy Teamsen keresztül keresni, illetőleg előzetesen bejelentkezni.)

ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ELÉRHETŐSÉGEK
2022. december 5. – 2023. február 24. 
Kecskeméti utca 10–12.

KARI VEZETÉS/DÉKÁNI HIVATAL

Dékán

4. em. 416.

Dékánhelyettesek

4. em. 414.

Hivatalvezető

4. em. 413.

Titkárság

4. em. 420.

NEMZETKÖZI IRODA

MINDEN MUNKAFOLYAMAT EREDETI HELYSZÍNEN, KIVÉVE

Erasmus kiutazási ügyintézés

4. em. 424.

GAZDASÁGI HIVATAL

Hivatalvezető

1. em. 103.

Gazdasági ügyintézés

1. em. 114.

Humánpolitikai ügyintézés

1. em. 117.

GONDNOKSÁG, POSTABONTÓ

Gondnok

B5. gyakorló ½ emelet

JOGI TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET

Tanfolyamszervezés

1. em. 113.

KARI KÖNYVTÁR

Kölcsönzés, ügyfélfogadás

B-Klub (fsz. udvar)

TANSZÉKI ÜGYFÉLFOGADÁS

Tanszéki adminisztráció

(külön beosztás alapján)

1 ½ em. 115. szoba

1 ½ em. 116. szoba

1 ½ em. 120. szoba

TANULMÁNYI HIVATAL

MINDEN MUNKAFOLYAMAT EREDETI HELYSZÍNEN, KIVÉVE

Felvételi ügyintézés

1. em. 117.